Ние подкрепяме. съветваме. насърчаваме. посредничим.

Отговорността и дейността на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder произтичат от Социалния кодекс, книга II - Основна осигуреност за търсещите работа лица (SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Нашият правен мандат включва редица задачи

 • Осигуряване на основните жизнени потребности:
  Bürgergeld (бюргергелд = граждански социални помощи или „основна осигуреност за търсещите работа“) подпомага хора, чиито финансови средства са недостатъчни за осигуряване на препитанието им. В по-специални случаи клиентите могат да получат и допълнителна помощ, например по време на бременност или при обзавеждане на първото си жилище. Тези заявления се проверяват и обработват от служители на „Отдела за обезщетения“ (Leistungsabteilung). Нашите клиенти имат лице за контакт, което отговаря за тях („Leistungssachbearbeiter“), с което могат да обсъдят въпроси и молбите си. Можете да се свържете с отговорното лице по телефона или по имейл. Съответните контакти ще намерите на страницата на вашия филиал.

 • Посредничество при търсене на работа:
  Нашите клиенти и клиентки получават подкрепа от отдел Arbeitsvermittlung (отдел Посредничество)  при търсене на работно място. Освен това даваме консултации относно възможностите за квалификация, посредничим за места за професионално обучение  и свързваме кандидати за работа и работодатели чрез т. нар. посредничество в раница (Rucksackvermittlung).

 • Избягване, премахване, съкращаване или намаляване на нуждата от помощ:
  Нашата цел е клиентите ни да се справят, доколкото е възможно, без държавна подкрепа. Бихме искали да съкратим времето на така наречената „нужда от помощ“, като предлагаме на новите си клиенти например обучение за кандидатстване (Bewerbertraining) в нашата мрежа ABC-Netzwerk възможно най-рано. При търсенето на работа, която да елиминира или намали нуждата от помощ, колегите от отдел Посредничество (Arbeitsvermittlung) оказват подкрепа.

 • Поддържане, подобряване и възстановяване на пригодността за работа:
  Проблемите със здравето често пречат на започването или запазването на работа: Следователно насърчаването или поддържането на физическото и психическото здраве на нашите клиенти е важна цел в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder. В допълнение към собствените си проекти като „Auszeit für Gesundheit - rehapro“ (Повече време за здравето) или „Fallmanagement“ (Съдействие при индивидуални случаи), окръг Schwalm-Eder предлага на всички клиенти на Jobcenter подкрепа и съвети по здравни проблеми.

 • Противодействие на половата дискриминация:
  Нашето желание е клиентите ни да имат равни възможности при намирането на работа, за да могат да се грижат за себе си и членовете на семейството си. Нашият така наречен "комисар за равни възможности на пазара на труда" (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, BCA) ще ви подкрепи в центъра за работа: Например, тя кани на информационни събития за повишаване на осведомеността по определени теми и е във връзка с редица други организации, които предлагат различни видове помощ.

 • Интегриране на работа:
  Ние даваме възможност на нашите клиенти постепенно да намерят мястото си в работната среда, например след продължително боледуване или безработица, чрез пробна работа, стажове или по различни проекти.