Информация за защита на личните данни

Радваме се, че сте посетили нашия уебсайт. Със следващата информация бихме искали да ви информираме какво се случва с вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Защитата на тези данни е от първостепенно значение за нас.

Използване на бисквитки (cookies)

Технически необходими (съществени) бисквитки:

Използваме "бисквитки" в нашия уебсайт. Те са технически необходими (съществени), за да се осигури безпроблемното функциониране на уебсайта. Това са малки текстови файлове, които се изпращат от нашия уеб сървър до вашия браузър и се съхраняват на твърдия диск на компютъра ви. Не се съхраняват никакви лични данни, а само индивидуален псевдоним. Тази информация се използва например за разпознаването ви по време на навигация на нашите страници и за улесняване на навигацията ви.

Можете да настроите браузъра си да ви информира за поставянето на бисквитки. Това прави използването на бисквитките прозрачно за вас. Можете също така да разглеждате този уебсайт без бисквитки. Можете предварително да зададете това в съответния си браузър. Моля, имайте предвид, че в този случай някои функции на уебсайта може да са частично или напълно недостъпни.

Анализ (Matomo):

Този уебсайт използва Matomo, софтуер с отворен код за статистически анализ на достъпа на посетителите. Matomo използва така наречените "бисквитки", т.е. текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Като алтернатива Matomo използва пръстов отпечатък на устройството, т.е. идентифицирането на достъпа се основава на комбинацията от свойства на използвания браузър и операционната система.

Информацията, генерирана от "бисквитката" или пръстовия отпечатък на устройството, за използването на уебсайта от ваша страна се съхранява на сървъра на нашия оператор в Германия.

Данните, събрани с Matomo, се съхраняват само анонимно. Анонимизацията се постига чрез маскиране на последните два байта от IP адреса (примерен IP адрес: 176.214.xxx.xxx). Поради това не е възможно да се правят заключения относно самоличността на потребителите.

Имате възможност да предотвратите инсталирането на "бисквитки" или извличането на пръстовия отпечатък на устройството, като промените настройките на софтуера на браузъра си. Бихме искали да обърнем внимание, че е възможно не всички функции на този уебсайт да бъдат достъпни, ако промените съответната настройка.

Можете да решите дали в браузъра ви може да се съхранява уникална бисквитка за уеб анализ или да се извлича пръстов отпечатък на устройството, за да може операторът на уебсайта да събира и анализира различни статистически данни.

Ползване на външни услуги

Този уебсайт използва шрифта Adobe Fonts.

Adobe използва информацията, събрана от уебсайтове, които използват Adobe Fonts, за да предоставя услугата Adobe Fonts и да диагностицира проблеми с доставката или свалянето. Тази информация се използва и за разплащане и изпълнение на договорите на Adobe с авторите на шрифтове, чиито шрифтове се ползват. Adobe споделя обобщени отчети с авторите на шрифтове и може да потвърди пред автора на шрифта, че има валиден лиценз за Adobe. В този случай не се споделят други лични данни с авторите на шрифтове.

»Посетете www.adobe.com за повече информация.

Защита на социалните данни

Какво представляват социалните данни?

Данните, изисквани от центъра за работа Jobcenter, се наричат ​​социални данни. Това са данни, свързани с вашата професионална кариера, вашето образование, както и вашите доходи и имущество. Социалните данни подлежат на социална тайна, която ги предпазва от предаване на неупълномощени лица.

Защо центърът за работа Jobcenter се нуждае от моите лични данни (социални данни)?

Центровете за работа Jobcenter осигуряват цялостна подкрепа на работещите с цел интегрирането им на работно място. Търсещите работа получават, наред с други неща, парични обезщетения, които са предназначени да осигурят препитанието им. Тази основна сигурност се регулира във Федерална република Германия от Втората книга на Кодекса за социална сигурност (SGB II). Центровете за работа Jobcenter имат задачата да предоставят тези услуги. За целта те трябва да проверят необходимостта и индивидуалната ситуация във всеки отделен случай. За това е необходимо да се получи информация от клиентите за тяхното лично финансово състояние.

Как са защитени социалните данни?

Центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder защитава вашите социални данни, наред с друго по следния начин:

  • Обучение на служителите по закона за защита на данните, те са специално инструктирани за работа със социални данни и обучени в съответствие с разпоредбите за защита на данните.
  • Наред с това центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder е определил административен пълномощник по защита на данните (bDSB). Той подкрепя ръководството при прилагането на разпоредбите за защита на данните и е на разположение на служителите и клиентите на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder като лице за контакт по въпросите за „защита на данните“.
  • Центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder не предава социални данни на трети лица без правно основание или без вие да сте дали предварително вашето съгласие.
Какви са моите права?

Разполагате със следните права за осигуряване защитата на вашите социални данни:

  • Имате право на информация за вашите лични данни и на достъп до вашето досие в рамките на законовите разпоредби.
  • Ако вашите данни случайно са неправилни или непълни, имате право да изискате корекция.
  • Ако вашите социални данни са били неправилно съхранявани или вече не се изискват, имате право да изискате изтриването им или, като алтернатива, да бъдат блокирани.
  • Също така имате право да се свържете с упълномощеното лице по защита на данните в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder при възникнали въпроси и съображения.
Към кого да се обърна при въпроси относно защитата на социалните данни?

Клиентите на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder имат право да се свържат с административния пълномощник по защита на данните (bDSB): Той е важно и неподлежащо на нареждания лице за контакт относно защитата на данните на клиенти и служители на центъра за работа Jobcenter, както и за други органи. Г-н Aaron Scholle е назначен за административен пълномощник по защита на данните (behördlicher Datenschutzbeauftragter) в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder.

Контакт

Административният пълномощник по защита на данните (Behördlicher Datenschutzbeauftragter) в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder е:

г-н Aaron Scholle
Wallstr. 16
34576 Homberg (Efze)

Тел. 05631 957-683
E-Mail: »jobcenter-schwalm-eder.datenschutz@jobcenter-ge.de

Допълнителна информация