Телефонен указател Melsungen

Филиалът в Melsungen отговаря за клиенти от 34587 Felsberg, 34302 Guxhagen, 34327 Körle, 34323 Malsfeld, 34212 Melsungen, 34326 Morschen und 34286 Spangenberg.

 

Свържете се с колежките и колегите в центъра в Melsungen и по електронна поща (jobcenter-schwalm-eder.melsungen@jobcenter-ge.de) и факс (05661 9291-61).

Тук ще намерите телефона на вашето лице за контакт:

Служители обработващи плащания
г-жа Balk 05681 9367-41
г-жа Beier-Bornschier 05622 9899-46
г-жа Frese 05622 9899-50
г-жа Jung 05681 9367-38
г-н Meier 05622 9899-18
г-н Noack 05681 9367-39
г-жа Petry 05681 9367-62
г-жа Ploch 05681 9367-51
г-жа Rüba 05681 9367-92
г-жа Ruf 05681 9367-76
г-н Rumpf 05681 9367-91
Агенти по заетостта Над 25 (ü25)
г-жа Best 05661 9291-32
г-н Friedrich 05661 9291-63
г-жа Holl* 05661 9291-36
г-н Janitzki 05661 9291-67
г-н Pawelke 05661 9291-25
г-жа Rininsland 05661 9291-15
г-жа Schaub 05661 9291-12
*род. Schanze  
Агенти по заетостта Под 25 (u25)
г-жа Holl* 05661 9291-36
г-жа Stiller 05661 9291-24
г-жа Wiegand 05661 9291-43
*род. Schanze  
Агент посредничество за професионално обучение
г-жа Stiller 05661 9291-24
Консултант професионална квалификация
г-н Janitzki 05661 9291-67
Треньори ABC Netzwerk
г-жа Bernhardt 05661 9291-59
г-н Krause 05661 9291-51
»към страницата на проекта
Представител за равни възможности на пазара на труда (BCA)
г-жа Rein 05622 9899-30
»Научете повече  

Заявете среща във филиала в Melsungen

»Заявка за среща в приемната (1-EZ), в Агенцията по заетостта (2-AV) или в администрацията за обезщетения (3-LSB) на нашия център в Melsungen можете да направите »онлайн.

Нашите колежки и колеги ще ви консултират по телефона, както и чрез видеообаждане. Свържете се с нас!

Повече за нашия филиал в Melsungen можете да научите от съответните страници по местонахождение.