Предложения, съвети и препоръки

Тук ще намерите информация за различни предложения и допълнителни услуги за подкрепа и консултация. Те по принцип са достъпни за всички клиенти на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder.

В четирите ни филиала ще намерите и печатни листовки, информационни материали и обзор на различните предложения.

Нямаме претенции за изчерпателност на информацията; можете да изпращате всякакви допълнения на адрес jobcenter-schwalm-eder.presse@jobcenter-ge.de.

Мобилност (DiakonieTicket)

Окръг Schwalm-Eder, центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder и общественият транспорт Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV) предлагат в рамките на съвместно сътрудничество DiakonieTicket NVV на намалена цена. Билетът DiakonieTicket може да бъде закупен, наред с другото, от получателите на бюргергелд. Условието за закупуване и ползване е така нареченият "документ за право на ползване" (Berechtigungsnachweis), който се издава от служителите в приемната зона. Ако проявявате интерес, можете да си уговорите среща онлайн.

Жилищно настаняване
  • "Жилищният консултант" Dierk Jens-Lange (тел. 05681 775-290) дава съвети при търсене на жилище, посредничи за подходящи предложения и предоставя информация какво да се прави, ако има опасност да останете без дом. Клиентите на центъра за работа могат да си уговорят среща с »г-н Ланге и чрез своя консултант по заетостта Консултациите са безплатни.
  • Знаете ли това? Центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder трябва да следи разходите за наем и размерът на жилището да не надвишават определени референтни стойности. Справка за приемливите разходи за жилищно настаняване по смисъла на SGB II е достъпна на уебсайта на »Schwalm-Eder-Kreis.
  • В социалния универсален магазин "Einladen am Obertor" (Obertorstr. 7, 34576 Homberg/Efze) се продават мебели в добро състояние, както и дрехи и електроника на ниски цени. Работното време и допълнителна информация можете да намерите на »www.einladen-am-obertor.de.
Енергия
  • Дружеството "Energie 2000 e.V." подпомага домакинствата с ниски доходи да пестят енергия чрез предложението Stromsparcheck - безплатна проверка на възможностите за спестяване на електроенергия. След безплатна консултация домакинството получава електроспестяващи артикули като LED лампи, изключващи се контакти или водоспестяващи душове. Клиентите на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder могат да получат ваучера/чек за тази безплатна консултация от своя агент по заетостта.
Хранене/Хранителни продукти
  • Добри хранителни продукти на ниска цена: С клиентска карта за един от магазините на Tafel в окръг Schwalm-Eder можете да получавате храна веднъж на две седмици срещу лична вноска от 2 евро на възрастен. Клиентски карти се издават на хора, които получават социални помощи (напр. бюргергелд).  Магазините Tafel се под патронажа на Diakonisches Werk на църковната общност Schwalm-Eder.
Работа и кандидатстване
  • Job Café е предложение за професионална преориентация и подпомага търсенето на нова професионална перспектива. То е ориентирано предимно към (самотни) родители и жени. Bewerber-Cafè или "Кафене за кандидати", което ще намерите на седем места в окръг Schwalm-Eder, предоставя информация за актуалните изисквания при кандидатстване за работа, дава възможност на хората да работят на персонални компютри и предлага помощ при изготвянето на професионални документи за кандидатстване. И двете услуги са безплатни за клиентите на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder. Моля, уговорете си среща - координатите ще намерите на www.starthilfe-abv.de.
  • Знаете ли това? Така нареченият "бюджет за намиране за работа" (Vermittlungsbudget) може да ви помогне да покриете разходите, свързани с кандидатстването и търсенето на работа. Можете да кандидатствате за помощ от бюджета за намирне на работа (VB) онлайн чрез jobcenter.digital и да изпратите например разчети за разходите, информация за цените или други подобни документи заедно с молбата или след това. Можете също така да получите съответните формуляри в работното време на приемните ни зони.
Интеграция
  • Безплатното приложение »Integreat App съдържа полезна информация за ориентиране и приобщаване в окръг Schwalm-Eder. Предлага се на няколко езика.
Спешни случаи
  • Подготвени за спешни случаи: Чрез Wichtigmappe или "папка с важни файлове" можете да предоставите на себе си и / или на вашите роднини изчерпателен преглед на най-важните лични документи - особено в случай, че трябва да се търси помощта от други. С ясни инструкции и цялата необходима информация можете да сте сигурни, че вашите лични желания ще бъдат взети под внимание във всяка житейска ситуация. Папката се предоставя от Министерството на социалните въпроси и интеграцията на Hessen в сътрудничество с представителството на пенсионерите в Hessen.