Посредничество в раница

Свързваме работодатели и кандидати.

При този тип посредничество ние сме подкрепящият партньор от страна на клиентите.

Заедно преодоляваме препятствията и така проправяме път за нова работа. Нашите клиенти се възползват по-специално от нашата силна мрежа с регионални работодатели: Поддържаме редовен контакт с тях и познаваме съответните условия на труд на място чрез посещения във фирмите и предприятията. От една страна така знаем къде и какъв персонал се търси. От друга страна, ние се занимаваме обстойно с профила на нашите клиенти и по този начин можем да съчетаеч желанията и очакванията на двете страни и да съберем кандидати и фирми заедно.

Между другото: В центъра за работа на Jobcenter Schwalm-Eder този тип посредничество се нарича още „посредничество в раница“, тъй като посредникът пакетира клиентите - образно казано - в раница и тръгва към трудовата борса.

"Посредничество в раница" на практика:

„На моята възраст над 60 години първоначално не виждах големи шансове за бързо намиране на нова работа. След като обаче актуализирах документите си за кандидатстване в мрежата на ABC-Netzwerk, моят посредник отдели много време, за да намери подходящата сфера на дейност и подходящ работодател на база на предишния ми професионален опит и умения. Тогава всичко се случи много бързо: минаха точно 10 дни от първия контакт до трудовия ми договор. Оттогава съм мотивиран отново и съм много благодарен както на мрежата ABC-Netzwerk, така и на центъра за работа   за тяхната целенасочена и ангажирана подкрепа при търсенето на работа. "

Marion Schwarz, бивш клиент на центъра за работа

 

„Аз съм редовен контакт с отдела за посредничество на работни места и особено с отдела "Посредничество в раница" на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder: Като ръководител на филиал на фирма за набиране на кадри предоставям информация за това, кои длъжности трябва да бъдат попълнени и какъв профил търсим за обявените от нашите клиенти свободни работни места. Отделът "Посредничество в раница" проверява дали може да предложи подходящи кандидати на клиентите ни и осъществява първия контакт или ми изпраща директно документите за кандидатстване. Ето така се запознах с г-жа Schwarz: Тя ми допадна, както като специалист, така и като човек, от първата среща до посещението на новото работно място и подписването на трудовия договор минаха само няколко дни. Междувременно г-жа Schwarz вече смени сферата на работа и нашият клиент й дава дори възможността да премине към безсрочна трудова заетост, назначена директно към клиента, след преминаване на кратък пробен срок на новата длъжност. Това е концепцията и целта, която преследваме в нашата работа по набиране и работа с кадри в BME GmbH. "
Alexandra Hofmann, ръководител на филиал на фирма за набиране на кадри - BME GmbH  – Gesellschaft für Beratung und Mitarbeitereinsatz (BME), Дружество за консултации и внедраване на кадри

Често задавани въпроси

Откъде идва терминът "посредничество в раница" (Rucksackvermittlung)?

В центъра за работа на Jobcenter Schwalm-Eder „посредничество в раница“ означава особено интензивна подкрепа за клиентите: При този тип посредничество агентът отива директно с клиента заедно с неговия / нейния опит и квалификация „в раницата“ при потенциални  работодатели.

Какви са предимствата на „посредничеството в раницата“?

Този тип посредничество означава кратка във времето, но затова пък по-интензивна подкрепа при търсене на работа – например, когато обучението ви за кандидатстване в ABC-Netzwerk е към края си, когато сте придобили нови знания чрез квалификация или вашият профил е търсен, а вие нужен някой да ви „отвори вратата“ към някоя фирма. Опитните специалисти от отдела "Посредничеството в раница" са на ваше разположение по време на процеса на търсене на работа.

Как протича „посредничеството в раница“?

За да можем да постигнем общата си цел - настаняване на работа, подлежаща на осигурителни вноски - възможно най-бързо,

  • ще обсъждаме напредък ви често,
  • ще ви покажем как да се представите пред работодателите по най-добрия възможен начин,
  • ще се свържем директно с компаниите, ако предложението за работа и вашето търсене на работа съвпадат,
  • ще се радваме да предадем документите ви за кандидатстване заедно с вас лично в отдела по персонала.
Защо имам ново лице за контакт при "Посредничество в раница"?

Вашият профил в момента е търсен и вие също успяхте да впечатлите с мотивацията и личните си качества. На следващия етап нашите специализирани колеги от отдела "Посредничество в раница" ще ви подкрепят с помощта на силна мрежа от регионални работодатели, за да намерите правилната работа в правилната компания.

Как да се свържа с моето лице за контакт в "Посредничество в раница"?

Агентите от "Rucksackvermittlung" или "посредничество в раница" ще намерите и в четирите филиала на центъра за работа.

Можете да се свържете с колегите на следните телефони:

  • Местоположение Homberg: г-н Fischer (тел. 05681 9367-79)
  • Местоположение Fritzlar: г-жа Albus (тел. 05622 9899-42)
  • Местоположение Melsungen: Моля, свържете се с лицето за контакт от друг филиал
  • Местоположение Schwalmstadt: г-жа Beil (тел. 06691 8068-204)
Допълнителна информация