Уредете своите запитвания онлайн!

Открийте »www.jobcenter.digital и уредете вашите запитвания към центъра за работа Jobcenter по електронен път:

jobcenter.digital

Това е възможно чрез »www.jobcenter.digital:

 • Antrag auf Bürgergeld - заявление за бюргергелд
  Чрез jobcenter.digital можете да подадете заявление за бюргергелд (граждански помощи) по Втория социален кодекс (SGB II) изцяло онлайн към центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder заедно с всички необходими за целта документи.
 • Weiterbewilligungsantrag (WBA)
  заявлението за продължаване на помощите също така може да подадете онлайн.
 • Veränderung mitteilen (VM) - промени
  в личната/семейна ситуация можете бързо и лесно да съобщите чрез jobcenter.digital.
 • Urlaub beantragen
  заявете по всяко време към Jobcenter заплануван отпуск, т. нар. "Ortsabwesenheit" (отсъствие по местоживеене) чрез jobcenter.digital.
 • Antrag auf Vermittlungsbudget - молба за покриване на разходи при намиране за работа
  Имате ли разходи в процеса на кандидатстване (например за пътуване до интервю за работа)? Можете да заявите онлайн чрез jobcenter.digital финансиране от така наречения »бюджет за намиране за работа (Vermittlungsbudget).
 • Изпращане и получаване на съобщения
  Услугата пощенска кутия на jobcenter.digital ви позволява да обменяте съобщения с вашите лица за контакт в Jobcenter по удобен и сигурен начин.

Предимства на jobcenter.digital:

Спестявате време и пари

Ако уреждате молбите си онлайн, не е необходимо да ги изпращате по пощата. Заявленията, документите и сведенията, подадени чрез jobcenter.digital, са на наше разположение по-бързо и колегите ни могат да обработят искането ви по-бързо. Освен това си спестявате пощенски разходи и пътя до нашите пощенски кутии.

Потвърждение за подадени заявления / документи

Всеки процес, който сте обработили чрез »jobcenter.digital, се съхранява. По този начин винаги имате доказателство кои заявления и документи сте подали и кога.

Помощ и съдействие при подаване на заявления

Когато попълвате заявление онлайн чрез jobcenter.digital, можете да видите допълнителни бележки и обяснения. Това ще ви помогне при попълването на данните.

Обмен на съобщения

Услугата електронна пощенска кутия на »jobcenter.digital позволява на клиентите да обменят съобщения с Jobcenter Schwalm-Eder по особено сигурен начин: Въпросите и проблемите могат да бъдат изяснени по електронен път в защитената зона. Отпада необходимостта от посещения и телефонни обаждания!

Интегриране на Jobsuche - търсачка за работа

Търсачката за работни места »Jobsuche на Bundesagentur für Arbeit също е интегрирана в онлайн приложението: По този начин получавате директен достъп до предложенията за работа без допълнителна регистрация.

Искате ли да ползвате jobcenter.digital?

За да получите достъп до »jobcenter.digital е необходимо веднъж да се регистрирате на »www.arbeitsagentur.de.

Онлайн клиентите получават след това данните за достъп за jobcenter.digital (потребителско име и парола).

Бихте могли да получите данните за достъп за jobcenter.digital и на място в приемната зона или чрез колегите от отдел посредничество на работни места. За целта трябва да представите документ за самоличност.

Между другото: Данните за достъп до »jobcenter.digital могат да бъдат издадени и след представяне на съответното пълномощно или - в случай на законни или доброволни настойници - на съответното доказателство за техните пълномощия.

Видео-материали за jobcenter.digital

Запознайте се на спокойствие с предимствата и функциите на jobcenter.digital:

»Video „Weiterbewilligungsantrag“ - видео "Заявление за продължаване на помощите"
»Video „Veränderungsmitteilung“
- видео "Уведомяване за промени"
»Video „digitaler Postfachservice“ - видео "Електронна пощенска кутия"
»Video „Online-Antrag auf Vermittlungsbudget“ - видео "Онлайн молба към бюджета за намиране на работа"
»Video „Online-Service Ortsabwesenheit“ - видео "Онлайн услуга заявка за отсъствие"