Поздравителни думи

Уважаеми посетители,

Ние подкрепяме, съветваме, укрепваме и посредничим:

От 2012 г. центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder се управлява съвместно от окръг Schwalm-Eder и Агенцията по заетостта - Agentur für Arbeit Korbach. Това "двойно спонсорство" осигурява финансовите ресурси, с които подпомагаме клиентите, нуждаещи се от парични помощи.

Нашите консултантски услуги включват професионално ориентиране, което предлагаме и в четирите филиала. За да осигурим на нашите клиенти равни възможности на пазара на труда, редовно предлагаме безплатни лекции и семинари под заглавието "равни възможности" (Chancengleichheit), например относно Minijob, както и съветваме самотни родители и грижещите се за роднини как могат да съчетаят семейство и работа дори при наличието на такива тежки задължения.

В различни проекти, като например укрепване на здравето, ние подкрепяме нашите клиенти, когато нещата не вървят добре. Подкрепата включва и обучение за кандидатстване за работа в мрежата ABC-Netzwerk, което провеждаме във филиалите си от няколко години.

И накрая, подкрепата при намиране на работа или място за обучение или стаж също е една от важните ни задачи. Колегите ни от бюрото за стажове (Ausbildungsstellenvermittlung) и от екипите "u25" познават добре нуждите на младите ни клиенти.

Този уебсайт има за цел да даде на клиентите ни обща представа за нашите екипи и дейността ни. Освен това регионалните компании, търсещите работа и всички други заинтересовани страни ще намерят нашия уебсайт информация и координатите на съответните лица за контакт.

Ако според вас липсва някаква информация, моля изпратете вашите предложения на имейл jobcenter-schwalm-eder.presse@jobcenter-ge.de.

Надявам се, че ще разгледате с удоволствие нашия уебсайт!

Уве Раух
- Управляващ директор -