Индивидуално подпомагане при търсене на работа

Индивидуалното подпомагане (Fallmanagement) представлява интензивна и целенасочена подкрепа за граждани, които отдавна не работят и получават финансова помощ от център за работа Jobcenter. Целте е да им се съдейства да подредят живота си, да се справят с проблемите и по този начин да се улесни завръщането им в трудовия живот.

Въпроси и отговори

Защо Jobcenter предлага индивидуално подпомагане при търсене на работа?

Причините, поради които някой е останал без работа продължително време, са разнородни. Общото между тях обаче е, че те затрудняват подновяването на работа. Индивидуалното подпомагане (Fallmanagement) не само показва начини за справяне с тези проблеми и пречки, но и съпровожда лицето през всички етапи, така че накрая той или тя да се върне успешно към трудовия живот. Образно казано: Понякога просто отварянето на възможни врати вече не е достатъчно. Индивидуалното подпомагане не само отваря тези врати, но и преминава през тях заедно с получателя на помощите.

Кои са служителите, занимаващи се с индивидуално подпомагане в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder?

В четирите филиала на центъра за работа Jobcenters има служители, отговярящи за индивидуалното подпомагане при търсене на работа (Fallmanager). Можете да се свържете с тях на следните телефонни номера:

  • филиал Homberg: г-жа Kiefer, тел. 05681 9367-47
  • филиал Fritzlar: г-н Kremper, тел. 05622 9899-35
  • филиал Melsungen: г-жа Pelikan, тел. 05661 9291-53
  • филиал Schwalmstadt: г-н Oehler, тел. 06691 8068-408
Какво представлява индивидуалното подпомагане?

Мениджърите по индивидуално подпомагане (Fallmanager) работят в тясно сътрудничество със специализираните отдели, с центровете за социална подкрепа и с други партньори от мрежата в област Schwalm-Eder. До известна степен те са вашите "пилоти". Ако са ангажирани и други служби, то вашият мениджър по индивидуалното подпомагане ще ви придружи на съответните срещи, ако желаете. И: Ако се окаже, че някои от допълните предложения за подпомагане, които предлага центърът за работа Jobcenter, напр.»Посредничество за работа, »Посредничество в раница »Консултация по квалификациите, »Проектът "Време за здраве" може да подобри положението ви или е обещаващо, също така се осъществява съответният контакт.