Образование и участие (Bildung und Teilhabe)

Подкрепа за деца и младежи

Финансовата подкрепа ("субсидии/Lesitungen") чрез така наречения "Пакет за образование и участие" (Bildungs- und Teilhabepaket) дава възможност на деца, юноши и младежи до 25-годишна възраст да участват в социалния и културния живот.

Като клиент на центъра за труда Jobcenter можете да получавате помощи от образователния пакет, ако вашето дете ...

  • не е навършило 25 години,
  • посещава детска градина (KiTa) или общо или професионално училище и
  • не получава заплащане по време на обучението си.

Не е нужно да подавате отделно заявление за услугите от Пакета за образование и участие (Bildungs- und Teilhabepaket). Тези услуги автоматично се включват, когато подавате заявлението за бюргергелд по Втория социален кодекс (SGB II) или заявлението за по-нататъшно одобрение (WBA) до Jobcenter Schwalm-Eder. Индивидуалните потребности обаче трябва да бъдат обосновани.

Общ преглед: Услуги от пакета за образование и участие

Лични училищни консумативи за ученици до 25-годишна възраст

Какъв е размерът на помощите?

Учениците получават финансова помощ за училищни пособия, чиято стойност се определя отделно всяка година. Изплащането се извършва на две части, на 1-ви август и на 1-ви февруари за всяка учебна година.

Ето какво трябва да направите:

Изпратете служебна бележка от училището (Schulbescheinigung) до служителя, отговорящ за вас -  бихте могли да я изпратите например чрез електронната пощенска кутия на »www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по известната ни банкова сметка.

Подпомагане на ученето (Nachhilfe)

Какъв е размерът на помощите?

Разходите са поемат изцяло, когато има обосновано становище от училището за подобна необходимост.

Ето какво трябва да направите:
Изисква се попълнен формуляр, в който учителят потвърждава необходимостта от подпомагане на ученето. Този формуляр можете да получите от училището или на рецепцията на центъра за работа Jobcenter.

Заплащане:
От Jobcenter ще получите удостоверение за одобрение на учебно подпомагане (Bewilligungsbescheid über die Lernförderung), а окръг Schwalm-Eder ще се разплати директно с фирмата-изпълнител на учебната помощ.

Общ обяд (Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)

Какъв е размерът на помощите?

Действителните разходи за обяд в училище, училищната занималня (Hort) или детската градина (Kita).

Ето какво трябва да направите:

Представете на служителя, отговарящ за вас, разходен документ за общия обяд (Mittagsverpflegung), който бихте могли да изпратите например чрез електронната пощенска кутия на »www.jobcenter.digital.

Заплащане:

От Jobcenter ще получите одобрение на обедното хранене (Bewilligungsbescheid über die Mittagsverpflegung), а област Schwalm-Eder извършва заплащането директно на доставчика на услугата.

Култура, спорт и свободно време за деца до 18 години

Какъв е размерът на помощите?
За членски внос в сдружения, за уроци по художествени предмети и занимания в свободното време се предоставят 15 евро месечно за всяко дете.

Ето какво трябва да направите:
Изпратете потвърждение за участие в някое от горепосочените мероприятия на отговарящия за вас служител, за предпочитане чрез електронната пощенска кутия на www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по известната ни банкова сметка.

Училищен превоз на ученици от среднообразователното ниво до 25-годишна възраст

Какъв е размерът на помощите?
Стойността на ученическия билет (Schülerticket Hessen) за градски транспорт се поемат до най-близкото средно училище, ако разходите не са покрити от друга институция.

Предпоставки:
Учениците не могат да стигнат до най-близкото средно училище пеша или с велосипед и отдел 40 (Fachbereich 40) на област Schwalm-Eder е потвърдил правото на помощи.

Изплащане:
Плащането се извършва по известната ни банкова сметка.

Многодневни училищни екскурзии и излети от детската градина на деца до 25-годишна възраст

Какъв е размерът на помощите?
Разходите за участие на детето ви в екскурзии с няколкодневна продължителност се поемат до максималния размер, определен в Наредбата за излети на Хесен (Schulwandererlass Hessen).

Ето какво трябва да направите:

Изпратете потвърждение от училището за планираната екскурзия и размера на разходите до отговарящия за вас служител, например чрез електронната пощенска кутия на www.jobcenter.digital.

Излащане:
Плащането обикновено се извършва към училището или към учителя или, ако желаете, директно на вас.

Еднодневни екскурзии от детската градина (KiTa) или училище

Какъв е размерът на помощите?
За участието на вашето дете в еднодневни екскурзии на детската градина или училището се заплащат действителните разходи.

Ето какво трябва да направите:
Изпратете потвърждение от детската градина или училището за планираната екскурзия и предвидените разходи до отговорния за вас служител, например чрез електронната пощенска кутия на www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането обикновено се извършва към родителите.

Имате въпроси относно пакета за образование и участие?

Отговорните за вас служители ще ви дадат подробна информация и ще ви посъветват. Ще намерите телефонния им номер по »местоположение.

Нашият комисар по въпросите на равните шансове на пазара на труда (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt - BCA) г-жа Rein също така с удоволствие ще даде отговор на вашите въпроси: Свържете се с г-жа Рейн по имейл jobcenter-schwalm-eder.BCA@jobcenter-ge.de и по телефона (05622 9899-30).

(Онлайн) информационни срещи относно пакета за образование и участие (Bildungs- und Teilhabepaket) ще намерите в нашия Календар - Veranstaltungskalender.