Образование и участие (Bildung und Teilhabe)

Подкрепа за деца и младежи

Финансовата подкрепа ("субсидии/Lesitungen") чрез така наречения "Пакет за образование и участие" (Bildungs- und Teilhabepaket) дава възможност на деца, юноши и младежи до 25-годишна възраст да участват в социалния и културния живот.

Като клиент на центъра за труда Jobcenter можете да получавате помощи от образователния пакет, ако вашето дете ...

  • не е навършило 25 години,
  • посещава детска градина (KiTa) или общо или професионално училище и
  • не получава заплащане по време на обучението си.

Не е нужно да подавате отделно заявление за услугите от Пакета за образование и участие (Bildungs- und Teilhabepaket). Тези услуги автоматично се включват, когато подавате заявлението за бюргергелд по Втория социален кодекс (SGB II) или заявлението за по-нататъшно одобрение (WBA) до Jobcenter Schwalm-Eder. Индивидуалните потребности обаче трябва да бъдат обосновани.

Общ преглед: Услуги от пакета за образование и участие

Лични училищни консумативи за ученици до 25-годишна възраст

Размер на помощите:

Учениците получават финансова помощ за училищни пособия, която се определя наново всяка година. Изплащането се извършва на два пъти, в началото на първия срок и в началото на втория срок от учебната година. През февруари 2023 г. се изплащат 58 евро и през август 2023 г. 116 евро.

Какво трябва да направите?

Изпратете служебна бележка от училището (Schulbescheinigung) до служителя, отговорящ за вас -  бихте могли да я изпратите например чрез електронната пощенска кутия на »www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по банковата сметка на родителите.

Общ обяд (Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)

Размер на помощите:

Детето ви получава ваучер (Gutschein) за обяд в училище, следучилищна занималня или в детската градина (KiTa).

Условие за одобрение:

Общият обяд трябва да бъде организиран от училището или дневните центрове за деца.

Заплащането се извършва директно към институцията.

Подпомагане на ученето

Размер на помощите:

Разходите са поемат изцяло.

Забележка: Настоящият регламент се прилага за периодите на одобрение до 31 декември 2023 г. Така че не е необходима специална молба за учебно подпомагане!

Какво трябва да направите?
Говорете със служителя, който отговаря за вас.

Предпоставка за одобрение:
Самото училище не предлага такива услуги и потвърждава необходимостта от подпомагане на ученето.

Разплащането се извършва директно с фирмата, предлагаща учебна помощ.

Култура, спорт и свободно време за деца до 18 години

Размер на помощите:
За членски внос в сдружения, за уроци по художествени предмети и участие в свободно време се предоставят 15 EUR месечно за всяко дете.

Какво трябва да направите?
Изпратете удостоверение за клубно членството (Mitgliedsbescheinigung) или потвърждение за членство на отговарящия за вас служител, например чрез електронната пощенска кутия на www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по сметката на родителите.

Училищен транспорт на ученици от среднообразователното ниво до 25-годишна възраст

Размер на помощите:
Допълнителната такса върху ученическия билет (Schülerticket Hessen) за градски транспорт до най-близкото средно училище се поема, ако разходите не са покрити от друга институция и не могат да бъдат платени от парите за социално подпомагане (Regelbedarf).

Предпоставка
Учениците не могат да стигнат до най-близкото училище пеша или с велосипед.

Изплащане:
Плащането се извършва по сметката на родителите.

Многодневни училищни екскурзии за ученици до 25-годишна възраст

Размер на помощите:
За участието на детето ви в училищни екскурзии с продължителност няколко дни действителните разходи за пътуване, настаняване, хранене и входни такси ще бъдат покрити в рамките на училищните разпоредби (макс. 600 EUR за екскурзии в страната и макс. 900 EUR за екскурзии в чужбина).

Какво трябва да направите?

Изпратете потвърждение от училището за планираната ученическа екскурзия и размера на разходите до отговорния служител, например чрез електронната пощенска кутия на www.jobcenter.digital.

Излащане:
Плащането обикновено се извършва на училището или на учителя или, ако желаете, също и на родителите.

Еднодневни екскурзии от детската градина (KiTa) или училище

Размер на помощите:
За участието на вашето дете в еднодневни екскурзии на детската градина или училището се заплащат действителните разходи за пътуване и входни такси.

Какво трябва да направите?
Изпратете потвърждение от детската градина или училището за планираната екскурзия и предвидените разходи до отговорния служител, например чрез електронната пощенска кутия на www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането обикновено се извършва към родителите.

Многодневни пътувания с KiTa

Размер на помощите:
За участието на вашето дете в многодневни екскурзия на детската градина (KiTa) се покриват действителните разходи за пътуване, настаняване, храна и входни такси.

Какво трябва да направите?

Изпратете потвърждение за планираното пътуване и размера на разходите до отговорния служител, например чрез електронната пощенска кутия на www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането обикновено се извършва към детската градина (KiTa).

Въпроси относно пакета за образование и участие?

Нашият комисар по въпросите на равните шансове на пазара на труда (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt - BCA) г-жа Rein с удоволствие ще ви посъветва и информира: Можете да се свържете с г-жа Рейн по имейла jobcenter-schwalm-eder.BCA@jobcenter-ge.de и по телефона (05622 9899-30). Телефонният номер на служителя, отговарящ за вас ще намерите по »местоположение.

Редовно се провеждат и (онлайн) информационни срещи относно пакета за образование и участие. Актуалните събития ще намерите в нашия Календар - Veranstaltungskalender.