Образование и участие (Bildung und Teilhabe)

Подкрепа за деца и младежи

Финансовата подкрепа ("услуги") чрез така наречения "Пакет за образование и участие" (Bildungs- und Teilhabepaket) дава възможност на деца, юноши и пълнолетни младежи до 25-годишна възраст да участват в социалния и културния живот.

Като клиент на Jobcenter можете да получавате обезщетения от образователния пакет, ако вашето дете ...

  • не е навършило 25 години,
  • посещава дневен център (KiTa) или общо или професионално училище и
  • не получава заплащане по време на обучението си.

Не е нужно да подавате отделно заявление за услугите от Пакета за образование и участие. Тези услуги автоматично се включват, когато подавате заявлението за бюргергелд по Втория социален кодекс (SGB II) или заявлението за по-нататъшно одобрение (WBA) до Jobcenter Schwalm-Eder. Индивидуалните потребности обаче трябва да бъдат обосновани.

Общ преглед: Услуги от пакета за образование и участие

Лични училищни консумативи за ученици до 25-годишна възраст

Стойност:
Учениците получават финансова помощ за училищни пособия, която се определя наново всяка година. Изплащането се извършва на два пъти, в началото на първия срок и в началото на втория срок от учебната година.

Какво трябва да направите?

Изпратете служебна бележка от училището (Schulbescheinigung) до служителя, отговорящ за вас -  бихте могли да я изпратите например чрез »www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по банковата сметка на родителите.

Общ обяд (Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)

Стойност:
Детето ви получава ваучер (Gutschein) за обяд в училище, следучилищна занималня или в детската градина.

Условие за одобрение:
Общият обяд трябва да бъде организиран от училището или дневните центрове за деца.

Заплащането се извършва директно към институцията.

Подпомагане на образованието

Стойност:
Разходите са поемат изцяло.

Забележка: Настоящият регламент се прилага за периодите на одобрение до 31 декември 2023 г. Така че не е необходима специална молба за учебно подпомагане!

Какво трябва да направите?
Говорете със служителя, който отговаря за вас.

Предпоставка за одобрение:
Самото училище не предлага такива услуги и потвърждава необходимостта от учебно подпомагане.

Разплащането се извършва директно с фирмата, предлагаща учебна помощ.

Култура, спорт и свободно време за деца до 18 години

Стойност:
За членски внос в сдружения, за уроци по художествени предмети и участие в свободно време се предоставят 15 EUR месечно за всяко дете.

Какво трябва да направите?
Изпратете удостоверение за членството или потвърждение за членство на отговорния служител, например чрез www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по сметката на родителите.

Транспорт на ученици от среднообразователното ниво до 25-годишна възраст

Стойност:
Допълнителната такса върху ученическия билет (Schülerticket Hessen) за градски транспорт до най-близкото средно училище се поема, ако разходите не са покрити от друга институция и не могат да бъдат платени от парите за социално подпомагане.

Предпоставка
Учениците не могат да стигнат до най-близкото училище пеша или с велосипед.

Изплащане:
Плащането се извършва по сметката на родителите.

Многодневни училищни екскурзии за ученици до 25-годишна възраст

Стойност:
За участието на детето ви в училищни екскурзии с продължителност няколко дни действителните разходи за пътуване, настаняване, хранене и входни такси ще бъдат покрити в рамките на училищните разпоредби (макс. 300 EUR за екскурзии в страната и макс. 900 EUR за екскурзии в чужбина).

Какво трябва да направите?

Изпратете потвърждение от училището за планираната ученическа екскурзия и размера на разходите до отговорния служител, например чрез www.jobcenter.digital.

Излащане:
Плащането обикновено се извършва на училището или на учителя или, ако желаете, също и на родителите.

Еднодневни екскурзии от детската градина (KiTa) или училище

Стойност:
За участието на вашето дете в еднодневни екскурзии на детската градина или училището се заплащат действителните разходи за пътуване и входни такси.

Какво трябва да направите?
Изпратете потвърждение от детската градина или училището за планираната екскурзия и предвидените разходи до отговорния служител, например чрез www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането обикновено се извършва към родителите.

Многодневни пътувания с KiTa

Стойност:
За участието на вашето дете в многодневни екскурзия на детската градина (KiTa) се покриват действителните разходи за пътуване, настаняване, храна и входни такси.

Какво трябва да направите?

Изпратете потвърждение за планираното пътуване и размера на разходите до отговорния служител, например чрез www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането обикновено се извършва към детската градина (KiTa).

Въпроси относно пакета за образование и участие?

Нашият комисар по въпросите на равните шансове на пазара на труда (BCA) г-жа Rein с удоволствие ще ви посъветва и информира: Можете да се свържете с г-жа Рейн по имейла jobcenter-schwalm-eder.BCA@jobcenter-ge.de и по телефона (05622 9899-30). Телефонният номер на служителя, отговарящ за вас ще намерите по местоположение.

Редовно се провеждат и (онлайн) информационни срещи относно пакета за образование и участие. Актуалните дати са посочени в нашия »календар на събитията.