Образование и участие (Bildung und Teilhabe)

Подкрепа за деца и младежи

Финансовата подкрепа ("услуги") чрез така наречения "Пакет за образование и участие" (Bildungs- und Teilhabepaket) дава възможност на деца, юноши и пълнолетни младежи до 25-годишна възраст да участват в социалния и културния живот.

Като клиент на Jobcenter можете да получавате обезщетения от образователния пакет, ако вашето дете ...

  • не е навършило 25 години,
  • посещава дневен център (KiTa) или общо или професионално училище и
  • не получава заплащане по време на обучението си.

Не е нужно да подавате отделно заявление за следните услуги от Пакета за образование и участие. Тези услуги автоматично са включени, когато подавате основното молба за помощи за безработица ALG II или при заявлението за по-нататъшно одобрение (WBA) до Jobcenter Schwalm-Eder. Индивидуалните потребности обаче трябва да бъдат обосновани.

Общ преглед: Услуги от пакета за образование и участие

Лични училищни консумативи за ученици до 25-годишна възраст

Сума:
Учениците получават финансова помощ за своето училищно оборудване. Плащането се извършва на две вноски: 52 евро през февруари 2022 г. (= в началото на втората половина от учебната година) и 104 евро през август 2022 г. за първата половина на учебната година. Размерът на еднократната сума се определя всяка година наново.

Какво трябва да направите?

Изпратете служебна бележка (Schulbescheinigung) от училището до служителя, отговорящ за вас - като копие по пощата, сканирано чрез www.jobcenter.digital или като снимка чрез новия »Jobcenter-App

Изплащане:
Плащането се извършва по сметка на родителите.

Общ обяд (Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)

Стойност на подпомагането:
Детето ви получава ваучер (Gutschein) за обяд в училище, следучилищна занималня или в детската градина.

Условие за одобрение:
Общият обяд трябва да бъде организиран от училището или дневните центрове за деца.

Заплащането се извършва директно на институцията.

Подкрепа за обучение (обучение)

Сума:
Разходите са покрити изцяло. Забележка: Настоящият регламент се прилага за периодите на

одобрение до 31 декември 2023 г. Така че няма нужда от отделно приложение за учебна подкрепа!

Какво трябва да направиш?
Говори с чиновникът си.

Предпоставка за одобрение:
Самото училище няма съответна оферта и потвърждава необходимостта от учебна подкрепа.

Таксуването се извършва директно с доставчика на обучение.

Култура, спорт и свободно време за деца до 18 години

Сума:
За членски внос в сдружението, уроци по художествени предмети и участие в свободното време може да се предостави единна ставка от 15 EUR на месец за всяко дете.

Какво трябва да направиш?
Изпратете удостоверение за членство или потвърждение за членство на вашия чиновник или ни го изпратете като сканиране чрез www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по сметката на родителите.

Транспорт на ученици от края на висшето средно образование за ученици до 25-годишна възраст

Сума:
Допълнителна такса за билета за студент вХесен за пътуването до най-близкото средно училище се отпуска, ако разходите не са покрити от друг орган и не могат да бъдат покрити от стандартните изисквания.

Какво трябва да направиш?
Изпратете удостоверение за членство или потвърждение за членство на вашия чиновник или ни го изпратете като сканиране чрез www.jobcenter.digital.

Изплащане:
Плащането се извършва по сметката на родителите.

Многодневни училищни пътувания за ученици до 25-годишна възраст

Сума:
За участието на Вашето дете в училищни пътувания с продължителност няколко дни действителните разходи за пътуване, настаняване, хранене и прием ще бъдат покрити в рамките на училищните разпоредби (макс. 300 EUR за вътрешни пътувания и макс. 450 EUR за пътувания в чужбина).

Какво трябва да направиш? Изпратете
потвърждение от училището за планираното пътуване в клас и степента на разходите до вашия чиновник или ни го изпратете като сканиране чрез www.jobcenter.digital.

Плащане:
Плащането обикновено се извършва на училището или на учителя или, ако желаете, също и на родителите.

Еднодневни занимки или училищни пътувания

Сума:
За участието на вашето дете в еднодневни екскурзии до дневния център или училище, действителните разходи за пътуване и прием ще бъдат покрити.

Какво трябва да направиш?
Изпратете потвърждение от дневния център или училището до вашия чиновник за планираната екскурзия и степента на разходите или ни го изпратете като сканиране чрез www.jobcenter.digital.

Плащане:
Плащането обикновено се извършва на родителите.

Многодневни пътувания с KiTa

Сума:
За участието на вашето дете в многодневни пътувания в центъра за дневни грижи ще бъдат покрити действителните разходи за пътуване, настаняване, хранене и прием.

Какво трябва да направиш? Изпратете
потвърждение за планираното пътуване и степента на разходите до вашия чиновник или ни го изпратете като сканиране чрез www.jobcenter.digital.

Плащане:
Плащането обикновено се извършва в центъра за дневни заведения.

Въпроси относно пакета за образование?

Нашият представител за равни възможности на пазара на труда (BCA) г-жа Рейн ще се радва да ви посъветва и информира: Можете да се свържете с г-жа Рейн по имейл на jobcenter-schwalm-eder.BCA@jobcenter-ge.de и по телефона ( 05622 9899-30).