Телефонен указател на Fritzlar

Филиалът във Fritzlar отговаря за клиентите от 34596 Bad Zwesten, 34295 Edermünde, 34560 Fritzlar, 34281 Gudensberg, 34305 Niedenstein и 34590 Wabern.

 

Свържете се с колежките и колегите в центъра във Fritzlar и по електронна поща () и по факс (05622 9899-14).

Тук ще намерите телефона на вашето лице за контакт:

Служители обработващи плащания
г-жа Fischer 05622 9899-86
г-жа Hoppe 05622 9899-17
г-жа Klement 05622 9899-11
г-жа Löffler 05622 9899-71
г-жа Melnarowicz 05622 9899-54
г-жа Müller 05622 9899-16
г-н Rzaczek 05622 9899-64
г-жа Schuler 05622 9899-27
г-жа Siemon 05622 9899-23
г-жа Spangenberg 05622 9899-53
г-жа Völske 05622 9899-55
г-жа Krüger-Wiegand 05622 9899-24
Агенти по заетостта Над 25 (ü25)
г-жа Gabel 05622 9899-62
г-жа Genuit 05622 9899-63
г-н Kremper 05622 9899-35
г-жа Saur 05622 9899-61
г-н Schneider 05622 9899-52
г-н Siebert 05622 9899-26
   
Агенти по заетостта Под 25 (u25)
г-н Koch 05622 9899-48
г-жа Schröter 05622 9899-51
Агент посредничество за професионално обучение
г-жа Genuit 05622 9899-63
Консултант професионална квалификация
г-жа Gabel 05622 9899-62
Лице за контакт с работодатели / "посредничество в раница"
г-жа Albus 05622 9899-42
»Научете повече  
Треньори ABC Netzwerk
г-н Khadiri Yazami 05622 9899-91
г-жа Schmidt-Schultheis 05622 9899-92
»към страницата на проекта
Здравен пилот
г-жа Arnold 05622 9899-89
г-жа Schneider 05622 9899-45
»към страницата на проекта "Време отделено за здравето"
Представител за равни възможности на пазара на труда (BCA)
г-жа Rein 05622 9899-30
»Научете повече  

Заявете среща във филиала във Фрицлар

»Заявка за среща в приемната (1-EZ), в Агенцията по заетостта (2-AV) или в администрацията за обезщетения (3-LSB) на нашия филиал във Fritzlar можете да направите »онлайн.

Нашите колежки и колеги ще ви консултират по телефона, както и чрез видеообаждане. Свържете се с нас!

Повече за нашия филиал във Fritzlar можете да научите от съответните страници по местонахождение.