Повече време за здравето

Отново във форма за пазара на труда!

"Auszeit für Gesundheit" (Повече време за здравето) е проект за регионално сътрудничество в рамките на федералната програма "Модерни подходи за участие в професионалния живот - rehapro"на Федералното министерство на труда и социалните въпроси (BMAS). Проектът се осъществява съвместно от центровете за работа в областите Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg.

За какво става въпрос?

Участието дава възможност на клиенти с дългосрочни здравословни проблеми да се концентрират върху здравето си за определен период от време и отново да могат да се върнат на работа. За тази цел центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder създаде "Център за здраве, превенция и участие" (Zentrum für Gesundheit, Prävention und Teilhabe) във всеки един от четирите си филиала и оформи екип от така наречените "здравни пилоти" (Gesundheitslotsen), медицински специалисти и психолози.

Имате ли въпроси? Вашето лице за контакт:

Здравни пилоти:

  • Homberg: г-жа Stracko (тел. 05681 9367-36)
  • Fritzlar: г-жа Arnold и г-жа Schneider (тел. 05622 9899-89 или -45)
  • Melsungen: г-жа Heinemann (тел. 05661 9291-55)
  • Schwalmstadt: г-жа Dabitz (тел. 06691 8068-228)

Ръководител на проекта:

г-н Schnücker (тел. 05681-9367-17)