Повече време за здравето

Отново във форма за пазара на труда!

"Auszeit für Gesundheit" (Повече време за здравето) е проект за регионално сътрудничество в рамките на федералната програма "Модерни пътища за участие в професионалния живот - rehapro"на Федералното министерство на труда и социалните въпроси (BMAS). Проектът се осъществява съвместно от центровете за работа в областите Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg.

За какво става въпрос?

Участието дава възможност на клиентите с продължителни здравословни проблеми да се концентрират върху здравето си за определен период от време и отново да станат годни за пазара на труда. За тази цел центърът за работа в Швалм-Едер създаде т.нар."Център за здраве, превенция и участие" във всяко едно от четирите си места и оформи екип от така наречените "здравни ръководства", както и специалисти в сферата на медицината психологията.

Оферти в Q4 2021

Настоящите ни услуги за промоция на здравето
Резюме на Проекта

Ръководител на проектав работния център Schwalm-Eder е Г-н Schnücker (Тел. 05681-9367-17).