Оферти за професионално ориентиране

Какви образователни професии има всъщност? Какво подхожда на мен и на моите идеи? Помощни средства за вземане на решения се предлагат в информационните центрове за работа (BiZ) на агенциите по заетостта. Там всички търсещи съвет ще получават наред с други неща общ преглед на професиите за обучение, информация за преодоляване на възможностите и / или алтернативи за работа и могат да говорят с кариерните съветници за техните цели и желания. Офертата е безплатна и без оскъпяване.

Преглед на чиракуването

Профили за образователни професий, изисквания за кандидатстване, перспективи и други можете да намерите на BERUFENET.