Импресия

Издател

Jobcenter Schwalm-Eder
(съвместна иституция съгласно § 44б SGB II в правната форма на публично дружество sui generis)

Изпълнителен директор:
Uwe Rauch
Wallstraße 16
34576 Homberg (Efze)

Тел. 05681 9367-10
Факс 05681 9367-72
E-Mail:

Удостоверение изображение

Shutterstock (Alexander Raths, Birgit Reitz-Hofmann, Brian Eichhorn, Daniel M Ernst, davooda, djrandco, Edgar Lee Espe, fizkes, Friends Stock, GaudiLab, goodluz, Iakov Filimonov, juerginho, Krakenimages.com, Master1305, mitifoto, Photographee.eu, Prapon Srinakara, Pressmaster, Ranta Images, Roman Samborskyi, Sergey Nivens, SeventyFour, shudoy 25, Sina Ettmer Photography, Soloviova Liudmyla, stockfour, Syda Productions, Vladyslav Starozhylov, Yulai Studio)

iStock (sturti)

Дизайн и реализация

Медийна агенция Hallenberger GmbH, www.hallenberger.com

 

Указания за връзки към други уебсайтове:

Връзките към уебсайтове на трети страни ви се предлагат на този уебсайт като услуга или като справка. Доставчиците на съответните уебсайтове са единствено отговорни за съдържанието, към което има връзка. Центърът за работа на Schwalm-Eder не приема това съдържание като свое собствено и не поема отговорност.

 

Опровержение:

Въпреки че съдържанието на този уебсайт е внимателно проверено, не се поема гаранция или отговорност, че цялата информация е пълна, точна и актуална по всяко време. Цялата информация може да бъде допълнена, премахната или променена без предизвестие.

 

Критика, похвала или предложения за подобрение?

Помогнете ни непрекъснато да развиваме и подобряваме нашия уебсайт: Радваме се да »получим вашите отзиви по имейл на »jobcenter-schwalm-eder.presse@jobcenter-ge.de .