Бременност и раждане

Клиентите, които стават родители, ще намерят отговори на най-важните въпроси за бременността и раждането по-долу.

По време на бременност:

Мога ли да кандидатствам за допълнителна финансова помощ от центъра за работа?

Ако получавате граждански помощи (Bürgergeld), при бременност можете да получите различни финансови помощи. Предпоставка за това е да уведомите центъра за работа за бременността си: Представете медицинско удостоверение за бременността си. То трябва да съдържа и очакваната дата на раждане.

За какви допълнителни финансови помощи мога да подам молба в центъра за работа?

По време на бременност могат да бъдат предоставени следните допълнителни помощи:

  • допълнителни потребности за бременни жени в размер на 17% от редовното ви обезщетение съгласно SGB II (от 13-та седмица на бременността)
  • еднократна фиксирана помощ за облекло по време на майчинство
  • еднократна фиксирана помощ за основно оборудване за вашето бебе

Моля, имайте предвид, че при отпускане на еднократните фиксирани помощи ("добавки = Beihilfen") се взима предвид вашата индивидуална ситуация. Броят и възрастта на вече родените деца също е от значение.

Как мога да кандидатствам за помощите в центъра за работа?

Изпратете писмо свободен текст до служителя, отговарящ за вас. Моля, не забравяйте да приложите медицинско удостоверение, потвърждаващо бременността ви, с изчислената дата на раждане! Имайте предвид, че при отпускане на еднократните фиксирани помощи („добавки = Beihilfen“) се взима предвид вашата индивидуална ситуация. Броят и възрастта на вече родените деца също са от значиние.

Имам нужда от по-голямо жилище след раждането на детето ...

Ако се нуждаете от помощ при намирането на нова, подходяща квартира, можете да се възползвате от безплатните консултации на нашия "жилищен консултант" г-н Lange. Той ще ви информира за изискванията към размера и разходите за жилищтое и ще ви съдейства за намиране на подходящо жилище. Консултации се провеждат в четирите филиала на центъра за работа. При необходимост си уговорете среща чрез вашия агент по заетостта или директно с г-н Lange (тел. 05681 775290).

Какво да имам предвид, когато обмислям преместване в друга квартира?

Преди да се преместите или да наемете ново жилище се свържете със служителя по обезщетенията, който отговаря за вас, за да получите одобрение за преместването. Поемането на разходите за наем и преместване ще бъде разгледано и може да бъде одобрено, като се вземат предвид индивидуалните ви обстоятелства. Възможно е също така да получите помощи за обзавеждане на първото си собствено жилище.

Малко преди и след раждането:

Работя на трудов договор със задължителна социална осигуровка...

Ако сте на трудов договор и плащате задължителни социалноосигурителни вноски, имате право на обезщетение за майчинство (Mutterschaftsgeld) от вашата здравноосигурителна каса (Krankenkasse) за период от шест седмици преди раждането до осем седмици след раждането на детето. Ако самата вие не сте член на задължителна здравноосигурителна каса, може да получите обезщетение за майчинство чрез Федералната служба за осигуряване »Bundesversicherungsamt. Друг вид обезщетение за майчинство са плащанията от страна на работодателя за майчинство (Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld). Те зависят от размера на нетната ви заплата. Вашата здравноосигурителна каса ще ви информира за това.

Детето се роди! Какво следва от тук нататък?

Честито! Личните ви условия на живот се променят след раждането: Следователно можете да подадете молба за помощи за основно осигуряване (Sozialgeld) за вашето дете и за разходи за настаняване на детето. Моля, представете копие от акта за раждане на детето си в центъра за работа Jobcenter възможно най-скоро.

Аз съм самотен родител....

Като самотен родител получавате допълнителни добавки към помощите от деня на раждането. Съответната сума е законоопределена.

Искове за издръжка: кой плаща и с кого мога да се свържа?

С раждането на детето вие ​​и вашето дете може да имате претенции срещу бащата или майката на детето, ако вече не живеете заедно като двойка. Службата за работа с младежта »Jugendamt des Schwalm-Eder-Kreises ще отговори на вашите въпроси относно признаването на бащинството (в случай на неомъжени /разделени родители), попечителството и правата за достъп, както и за изпълнението на искове за издръжка за вас и вашето дете /деца. Екипът "Unterhalt" (издръжка) в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder също ще ви подкрепя при изясняване на вашите претенции, ако получавате и докато получавате помощи от нас.

Как се получават родителски надбавки (Elterngeld) и детски надбавки (Kindergeld)?

Допълнителна информация за родителските надбавки (Elterngeld), родителските надбавки плюс (Elterngeldplus) и детските надбавки (Kindergeld) можете да намерите »тук .

Има ли други предложения за помощ и подкрепа?

Да! »Тук сме обобщили информация за допълнителни предложения за подкрепа и съвети за вас.

От кога мога да кандидатствам за пакета за образование и участие?

Бебетата и малките деца вече могат да бъдат подкрепени с пакета за образование и участие. Повече информация за тези услуги можете да намерите »тук .

Контролен списък при бременност и раждане: помислили ли сте за всичко?

Бременност:

  • Медицинско удостоверение с изчислената дата на раждане, представено в центъра за работа Jobcenter?
  • Подали ли сте в центъра за работа Jobcenter молба за допълнителни помощи за бременни жени, за облекло по време на майчинство / основно бебешко оборудване? (Mehrbedarf für Schwangere und Pauschalen für Schwangerschaftsbekleidung / Grundausstattung des Baby)

Малко преди и след раждането:

  • Подали ли сте молба за обезщетение за майчинство (Mutterschaftsgeld) от здравната каса (в случай на заетост със социално осигуряване)?

След раждането:

  • Изпратили ли сте копие от акта за раждане в центъра за работа Jobcenter?
  • Подали ли сте молба за родителски надбавки (Elterngeld), за които се кандидатства в службата за родителски надбавки (Elterngeldstelle Kassel)?
  • Подали ли сте молба за детски надбавки (Kindergeld) в службата за семейни помощи Familienkasse Hessen (Kassel)?
Лице за контакт при въпроси относно бременност и раждане:

 

г-жа Rein
Комисар по въпросите за равни възможности на пазара на труда (BCA)
тел. 05622 9899-30
E-Mail: