Консултация по квалификациите

Останете на линия!

Вие нямате професионална квалификация? Отдавна не работите по професията си? Бихте искали да опитате нещо ново след трудова незаетост в полза на семейството? Работите в област, която не изисква завършено обучение, но бихте искали да се заемете с по-отговорни задачи? Ако вие, като клиент на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder, сте отговорили с „да“ на един или повече от тези въпроси, то сте попаднали на правилното място за нашите консултации по квалификациите!

5-те стъпки в "съвети за квалификация":

Стъпка 1: Какво умеете

Какъв трудов опит и знания имате? Какви са вашите интереси? На къде бихте се насочили след квалификацията? На какво ниво са вашите училищни знания? Трябва ли евентуално да се опреснят? Колкото по-интензивно се подготвите с отговорите на тези въпроси и колкото по-подробно можете да предоставите информация, толкова по-целенасочено можем да ви подкрепим.

Стъпка 2: Професионална ориентация

След като вашият консултант по квалификациите е разработил подходящи професионални възможности и алтернативи с вас, вие решавате за подходяща и допустима квалификация или преквалификация. В портала »KURSNET на Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit) ще намерите подходящи предложения, които можете да филтрирате по различни критерии като тема или място на провеждане. Там са изброени и курсове, които можете да завършите онлайн в домашни условия (така наречените"E-Learning-Angebote" или предложения за електронно обучение)

Стъпка 3: Ваучер за образование / Bildungsgutschein

Вашият консултант ще ви издаде ваучер за образование (Bildungsgutschein), за да могат да бъдат покрити разходите за вашата планирана квалификация. В допълнение ще получите формуляр за заявление за възстановяване на пътни разходи, разходи по гледане на детето или други разходи (Antrag zur Erstattung von Fahrt-, Kinderbetreuungs- oder weiterer Kosten).

Стъпка 4: Подкрепа по време на преквалификацията

С ваучера за образование Bildungsgutschein вече можете да се регистрирате в сертифицирана образователна институция. Започвате обучение? Ние сме на ваше разположение и в процеса на квалификация при финансови или организационни въпроси.

Стъпка 5: Подкрепа в търсене на работно място по квалификацията

Благодарение на квалификацията ще имате по-добри професионални перспективи на трудовия пазар. Имайки предвид вашите нови способности, ние ви помагаме в намирането на ново работно място.

Желаете ли консултация "Qualiberatung"?

Специализираните консултанти по квалификациите са на ваше разположение в филиалите ни и с удоволствие ще отделят време за индивидуални и изчерпателни разговори. Моля, уговорете предварително среща, за да могат колегите ни да се подготвят за консултацията.

Очакваме Ви:

  • г-жа Sandmüller, тел. 05681 9367-35 (местоположение на Хомберг)
  • г-жа Gabel, тел. 05622 9899-62 (местоположение на Фрицлар)
  • г-н Janitzki, тел. 05661 9291-67 (местоположение в Мелсунген)
  • г-жа Lerch, тел. 06691 8068-221 (местоположение на Швалмщат)
Допълнителна информация
Брошура "Qualifizierungsberatung"

qualiberatung-jc-schwalm-eder-2021.pdf (418.0 KiB)