Здравe

Предложения за нашите клиенти

Здравните проблеми често пречат на започването или запазването на работата. От 2017 год. насам центърът за работа Jobcenter участва в проекта »VAG (съчетаване на работа и промоция на здравето в общинска среда), която, наред с другото, дава възможност на клиентите да участват безплатно в различни »онлайн курсове.

В рамките на обучението в нашата »ABC мрежа се провеждат при възможност и курсове за превенция, например за фитнес на гърба, автогенно обучение и други техники за релаксация.

През 2019 г. за първи път се проведе "Съвместен ден на здравето" за клиентите и служителите на центъра за работа в Schwalm-Eders.

Здравни проекти на Jobcenter

С проектите си „Време за здраве“ и „Подпомагане при особени случаи" центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder подпомага или поддържа физическото и психическото здраве на своите клиенти.

Общински предложения за подкрепа и консултации

Окръг Schwalm-Eder също така предлага на всички клиенти на центъра за работа подкрепа и консултации по здравни проблеми - безплатно и анонимно.

Тук можете да намерите подходящите контакти:

Допълнителна информация ще откриете и в общинските обявления на вашия град или община.