Информационни центрове за професионална ориентация (BIZ)

Кое е подходящо за мен и желанията ми? Мога ли да следвам с моето свидетелство за завършено средно образование? Много младежи и млади хора, които са на път да изберат професия / висше образование или да се ориентират към нова професия си задават тези въпроси.

Помощ при вземането на решение предлагат информационните центрове за професионална ориентация (BiZ=Berufsinformationszentren) към агенциите по заетостта (Agentur für Arbeit). Там ще намерите обзор на професиите и специалностите за висше образование, информация за преходните опции и / или алтернативи за заетост и можете да разговоряте с консултантите за вашите цели и желания.

Предложението е безплатно, необвързващо и достъпно за всички, които търсят съвет.

За клиентите от окръг Schwalm-Eder отговарят колегите от »Информационния център за професионална ориентация (BiZ) към агенцията по заетостта Agentur für Arbeit Korbach.

Какви професионални обучения се предлагат?

Кратко описание на различните възможности за професионално обучение, изискванията за прием, перспективите и др. ще намерите в базата данни »BERUFENET на Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit).

AzubiWelt: приложението за търсене на професионално обучение

С приложението "AzubiWelt" Федералната агенция по заетостта разработи приложение за млади хора, които търсят място за професионално обучение.

Какво може AzubiWelt?

  • В раздел "Entdecken" (Открий) могат да се намерят подходящи професии - с помощта на кратки видеоклипове, снимки и най-важната информация за професията.
  • Подходящите места за професионално обучение излизат веднага след избора на професията.
  • Възможности за индивидуализиране - AzubiWelt може да информира младежите освен това и с push известия, веднага щом се появи нова подходяща позиция за професионално обучение.

Приложението AzubiWelt е достъпно безплатно за смартфони в Apple App Store и Google Play Store.