Ние подкрепяме.

На следващите страници можете да научите повече за финансовото подпомагане, предоставяно от центъра за работа Jobcenter.

Федералното министерство на труда и социалните въпроси (BMAS) »Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) и "Федералната агенция по заетостта »Bundesagentur für Arbeit също са обобщили информация по въпросите за граждански помощи - бюргергелд.


Вие сте нов клиент?

Ако за първи път кандидатствате за финансова помощ в центъра за работа Jobcenter, можете да намерите повече информация в рубриката »За нови клиенти.