Какво означава равни възможности?

Центърът за работа Schwalm-Eder насърчава равенството между жените и мъжете и »съвместимостта на семейството с работата. Тази цел е утвърдена чрез (»§18е на закона за социалното подпомагане) като общовалиден принцип.

Поради тази причина, в центъра за социално подпомагане за нашите клиенти е назначено „Упълномощено лице във връзка с равните възможности на пазара на труда“ (съкращение: BCA):

Г-жа Rein е лицето за контакт по всеобхватни въпроси относно развитието на жените, равенството между жените и мъжете на пазара на труда и съвместимостта на семейството, грижите и работата за представителите на  двата пола.

Информатионните и консултативни предложения в нашия организационен календар стоят отворени за всички наши клиенти, но имат отношение предимно към тези, които се връщат отново към професията си, към самотните майки и бащи, към клиентки и клиенти с емиграционен произход, както и »бременни.

Контакт

Elena Rein
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA)

Комисар за равни възможности на трудовия пазар
Тел. 05622 9899-30
E-Mail: jobcenter-schwalm-eder.BCA@jobcenter-ge.de

Повече информация за равноправието: