Нашата история

В сегашната организационна форма като съвместна институция (gE) на окръг Schwalm-Eder и Агенцията по заетостта Agentur für Arbeit Korbach, центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder има сравнително кратка история. Началото му датира от 2005 г., когато при една от най-големите социални реформи в Германия влиза в сила напълно преработеният Кодекс за социално осигуряване II (SGB II) и се въвежда помощта при безработица II (Arbeitslosengeld II).

Въвеждане на помощ при безработица II (2005)

Приет едва през ноември 2004 г. напълно преработеният Социален кодекс II (SGB II) влиза в сила на 1ви януари 2005 г. и с това приключва предишното паралелно действие на социалното подпомагане и помощи при безработица. Законът реорганизира подкрепата за безработни лица в нужда по нов начин:  помощите за безработица и начинът на подпомагане с цел квалификация и намиране на работа са обединени под лозунга „Насърчаване и изскване”.

Образуване на работни групи (ARGEN)

Една четвърт от общините решиха самостоятелно да изпълняват новата задача чрез така наречения „общински център за работа“ (Kommmunales Jobcenter). В по-голямата част обаче бяха създадени работни групи (съкращение: ARGEN) между съответната агенция по заетостта и областите с цел прилагане на новия закон. Окръг Schwalm-Eder също избра да работи съвместно с агенцията по заетостта Agentur für Arbeit.

По това време две агенции отговаряха за окрът Schwalm-Eder: агенцията в Kassel за северната част, агенцията в Marburg за южната част. На 1 януари 2005 г. две работни групи започнаха своята работа. Отговорни за субсидиите за заетост в  населените места  Homberg, Fritzlar и Melsungen бе Schwalm-Eder-Nord, докато за субсидията в Schwalmstadt  отговаряше Schwalm-Eder-Süd. Скоро обаче стана ясно, че тази организационна форма не е правилният избор. Въвеждането на новия закон - за който все още нямаше опит и правилник за приложение - чрез бързото изграждане на две звена доведе до неравностойни условия на живот в областтa.

Насърчаване на заетостта Schwalm-Eder (2006)

Следователно след осем месеца паралелна дейност през август 2005 г. беше взето решение за обединяване на структурите за подпомагане на безработните за цялата област от януари 2006 г. Ханс-Герхард Гацвайлер от Агенцията по заетостта в Marburg бе назначен за управляващ директор на новата служба „Насърчаване на заетостта в Schwalm-Eder ”, а Friedel Berends от общината - за негов заместник.

По това време около 130 служители изпълняваха тази дейност.

Почти 10 000 получаващи помощи

През 2006 г. около 9 965 човека от областта получаваха помощи, безработицата бе 9,1%. Бюджетът за подпомагане бе 8 милиона евро. Насърчаването на заетостта в окръг Schwalm-Eder беше представено не само в Homberg (седалище на управлението), но и във Frizlar, Melsungen и Schwalmstadt (Ziegenhain). И в четирите филиала имаше отдел за обработка на паричните помощи и екип за посредничество и подкрепа. Въпреки че броят на получаващите "Hartz4" вече бе намалял рязко в сравнение с 2006 г., по време на финансовата криза през 2008/2009 г. бяха обслужвани все още около 8 000 получатели на помощи.

Необходимо е изменение на конституцията - разпускане на ARGEN

През декември 2007 г. Федералният конституционен съд постанови, че сътрудничеството между общините и федералното правителство под формата на ARGEN е противоконституционно. Съдът нареди на законодателя да приеме нов регламент до края на 2010 г. Първоначално се обмисляше, паричните обезщетения и назначаването на работа отново се извършват по отделно. През 2010 г. обаче беше взето решение да се промени основният закон, за да се осигури дългосрочно сътрудничество. С изменението на основния закон и обширни други законодателни промени в SGB II се родиха центровете за работа. Центърът за работа Schwalm-Eder се превърна в център за работа Schwalm-Eder. Поради достигане на възрастовата граница заместник-управляващият директор Friedel Berends напусна компанията през лятото на 2010 г. Негов наследник е Joachim Schumann.

Продължава рязкото намаляване на броя на работещите

През 2011 г. се обслужват средно само 6447 имащи право на обезщетения- това беше с почти 4500 по-малко от 2005 г. Малко над 5 милиона евро бяха на разположение за тяхната подкрепа. През 2015 г. броят падна под 6000 с право на обезщетения, което доведе до допълнително съкращаване на персонала.

Melsungen: задача за обработка на изпълнението?

Да се ​​откаже изцяло от Melsungen и да се концентрирате върху трите други населени места? В крайна сметка областта и агенцията по заетостта се въздържаха от тези първоначални съображения. Агенцията по заетостта остава в Melsungen, но от 2016 г. постъпилите там молби се обработват от колегите в Homberg и Fritzlar. Цел остава „всички лица за контакт под един покрив“ , центъра за работа презентира чрез дните на отворени врати своите служителите в  Melsungen.

Отговорност на Агенцията по заетостта Korbach (от 2012 г.)

В края на 2012 г. отговорността на агенциите Marburg и Kassel за района Schwalm-Eder е прехвърлена към Агенцията по заетостта Korbach. Центровете за работа в районите Waldeck-Frankenberg и Schwalm-Eder organisatorisch вече са организационно възложени на нея. Оттогава центърът за работа в Швалм-Едер е съвместно сдружение на район Schwalm-Eder и Агенцията по заетостта в Korbach.

Всички под един покрив

През последните години много неща се промениха и пространствено: На четирите си места центърът за работа първоначално сподели сградите с агенцията по заетостта и областната администрация.

  • В Homberg през 2005 г центърът за работа, агенцията по заетостта и областната администрация се преместват в бившата училищна сграда на автогарата. Центърът за работа използва помещенията сам от няколко години.
  • Във Fritzlar сградата на агенцията в Schladenweg беше разширена с и беше едновременно контактна точка за клиентите на агенцията и центъра за работа. През 2015 г. агенцията се премести в Homberg, през 2018/2019 центърът за работа преустройва сградата, добавя класни стаи, извърши обширен ремонт и оттогава използва сградата сама.
  • В Melsungen центърът за работа първоначално се намирал до кметството. След като офисите на Агенцията по заетостта в Мелсунген се освободиха, бившите им помещения там се използват от юли 2016 г.
  • На юг в Schwalmstad бюротопо труда се намираше в сградата на Агенцията по заетостта в Treysa, докато услугите обработка на плащанията имат свои офиси в общинската сграда в Ziegenhain. След няколко ремонта, разширения и енергийни реконструкции, агенцията по заетостта се премести през 2013 г. при колегите от »обработката на платежни услуги. Оттогава услугите обработка на плащанията и назначаване на работа също са под един покрив на адрес „Am Großen Walllgraben 36“.
Предизвикателство: бежанци

През 2015 и 2016 г. приемането и грижите за многото бежанци представляваха голямо предизвикателство. През декември 2017 г. беше достигнат максималният брой на 1224 лица, които се обслужват, докато броят на получателите на обезщетение за безработица II през 2017 г. възлизаше на 6274.

Броят на получателите на обезщетения рязко е спаднал от 2006 г. насам: Почти 10 000 получатели на обезщетения са обслужвани през 2006 г., в края на 2019 г. „само“ 5242 (от които приблизително 1100 са бежанци). Това беше с около 45% по-малко в сравнение с 2006 г. Без новопристигналите съграждани броят на получателите на пари можеше да бъде повече от наполовина. Средно за страната броят на получателите е спаднал с малко под 22%.

Устойчив

През септември 2016 г. мрежата ABC в центъра за работа Schwalm-Eder получи сертификат. Оттогава там се предлагат курсове за обучение на безработни клиенти със собствени служители на компанията. От началото на 2020 г. центърът за работа се занимава още по-интензивно с въздействието на здравето върху заетостта и създава „центрове за превенция, здраве и участие“ в своите стaи.

Центърът за работа на Schwalm-Eder днес

Днес центърът за работа Schwalm-Eder се грижи за клиентите от района Schwalm-Eder на четирите си места в Homberg, Fritzlar, Melsungen и Schwalmstadt. От входната зона като първа точка за контакт, до намиране на работа, обработка на обезщетения, обучение за кандидатстване и новосъздадените здравни центрове, всички екипи и консултантски услуги вече са обединени под един покрив.