Нашата история

В сегашната си форма на организация като съвместна институция (gE) на окръг Schwalm-Eder и Агенцията по заетостта Agentur für Arbeit Korbach, центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder има сравнително кратка история. Началото му датира от 2005 г., когато при една от най-големите социални реформи в Германия влиза в сила напълно преработеният Кодекс за социално осигуряване II (SGB II) и се въвежда помощта при безработица II (Arbeitslosengeld II).

Въвеждане на помощ при безработица II (2005)

Приет едва през ноември 2004 г. напълно преработеният Социален кодекс II (SGB II) влиза в сила на 1ви януари 2005 г. и с това приключва предишното паралелно действие на социалното подпомагане и помощ при безработица. Законът реорганизира подкрепата за безработни лица в нужда по нов начин: Размерът на обезщетенията и размерът на подпомагането при квалификация и започване на работа бяха обобщени под лозунга „Насърчаване и изскаване”.

Образование и формиране на работни групи (ARGEN)

Една четвърт от общините решиха сами да проектират тази нова задача като така наречения „общински център за работа“. В по-голямата част обаче са създадени работни групи (съкращение: ARGEN) между съответната агенция по заетостта и областите за прилагане на новия закон. Район Schwalm-Eder също реши да работи с агенцията по заетостта.

По това време две агенции отговаряха за района Schwalm-Eder : агенцията в Kassel за северната част, агенцията в Marburg за южната част. На 1 януари 2005 г. две работни групи започнаха своята работа. Отговорни за субсидията за заетост в  населените места  Homberg, Fritzlar и Melsungen е Schwalm-Eder-Nord, докато за субсидията в Schwalmstadt  отговаря Schwalm-Eder-Süd. Бързо обаче стана ясно, че тази форма на организация не е правилният избор. Нов закон - за който все още няма опит и разпоредби за прилагане - бързото изграждане на две звена доведе до неравностойни условия на живот в областa

Насърчаване на заетостта Schwalm-Eder (2006)

Следователно след осем месеца съвместна работа, през август 2005 г. беше взето решение за създаване на субсидия за работа за цялата област до януари 2006 г. Ханс-Герхард Гацвайлер от Агенцията по заетостта в Marburg е назначен за управляващ директор на новата „Насърчаване на заетостта в Schwalm-Eder ”, а Friedel Berends от общината е негов заместник.

По това време бяха на разположение малко над 130 места, за да се справят с работата.

Почти 10 000 получатели на обезщетения

През 2006 г. в областта са средно 9 965 получатели на обещетения, безработицата е 9,1%. Бюджетът за услугите за подкрепа беше 8 милиона евро. Насърчаването на заетостта в окръг Schwalm-Eder беше представено не само в Homberg (ръководството беше назначено в областния град) но и във Frizlar, Melsungen и Schwalmstadt (Ziegenhain). И на четирите места имаше отдел за обработка на парични обезщетения и екип за посредничество и подкрепа. Въпреки че броят на "получателите на Hartz4" вече е намалял рязко в сравнение с 2006 г., около 8 000 получатели все още са обслужвани по време на финансовата криза 2008/2009

Необходимо е изменение на конституцията - разпускане на ARGEN

През декември 2007 г. Федералният конституционен съд постанови, че сътрудничеството между общините и федералното правителство под формата на ARGEN е противоконституционно. Съдът нареди на законодателя да приеме нов регламент до края на 2010 г. Първоначално се обмисляше, паричните обезщетения и назначаването на работа отново се извършват по отделно. През 2010 г. обаче беше взето решение да се промени основният закон, за да се осигури дългосрочно сътрудничество. С изменението на основния закон и обширни други законодателни промени в SGB II се родиха центровете за работа. Центърът за работа Schwalm-Eder се превърна в център за работа Schwalm-Eder. Поради достигане на възрастовата граница заместник-управляващият директор Friedel Berends напусна компанията през лятото на 2010 г. Негов наследник е Joachim Schumann.

Продължава рязкото намаляване на броя на работещите

През 2011 г. се обслужват средно само 6447 имащи право на обезщетения- това беше с почти 4500 по-малко от 2005 г. Малко над 5 милиона евро бяха на разположение за тяхната подкрепа. През 2015 г. броят падна под 6000 с право на обезщетения, което доведе до допълнително съкращаване на персонала.

Melsungen: задача за обработка на изпълнението?

Да се ​​откаже изцяло от Melsungen и да се концентрирате върху трите други населени места? В крайна сметка областта и агенцията по заетостта се въздържаха от тези първоначални съображения. Агенцията по заетостта остава в Melsungen, но от 2016 г. постъпилите там молби се обработват от колегите в Homberg и Fritzlar. Цел остава „всички лица за контакт под един покрив“ , центъра за работа презентира чрез дните на отворени врати своите служителите в  Melsungen.

Отговорност на Агенцията по заетостта Korbach (от 2012 г.)

В края на 2012 г. отговорността на агенциите Marburg и Kassel за района Schwalm-Eder е прехвърлена към Агенцията по заетостта Korbach. Центровете за работа в районите Waldeck-Frankenberg и Schwalm-Eder organisatorisch вече са организационно възложени на нея. Оттогава центърът за работа в Швалм-Едер е съвместно сдружение на район Schwalm-Eder и Агенцията по заетостта в Korbach.

Всички под един покрив

През последните години много неща се промениха и пространствено: На четирите си места центърът за работа първоначално сподели сградите с агенцията по заетостта и областната администрация.

  • В Homberg през 2005 г центърът за работа, агенцията по заетостта и областната администрация се преместват в бившата училищна сграда на автогарата. Центърът за работа използва помещенията сам от няколко години.
  • Във Fritzlar сградата на агенцията в Schladenweg беше разширена с и беше едновременно контактна точка за клиентите на агенцията и центъра за работа. През 2015 г. агенцията се премести в Homberg, през 2018/2019 центърът за работа преустройва сградата, добавя класни стаи, извърши обширен ремонт и оттогава използва сградата сама.
  • В Melsungen центърът за работа първоначално се намирал до кметството. След като офисите на Агенцията по заетостта в Мелсунген се освободиха, бившите им помещения там се използват от юли 2016 г.
  • На юг в Schwalmstad бюротопо труда се намираше в сградата на Агенцията по заетостта в Treysa, докато услугите обработка на плащанията имат свои офиси в общинската сграда в Ziegenhain. След няколко ремонта, разширения и енергийни реконструкции, агенцията по заетостта се премести през 2013 г. при колегите от »обработката на платежни услуги. Оттогава услугите обработка на плащанията и назначаване на работа също са под един покрив на адрес „Am Großen Walllgraben 36“.
Предизвикателство: бежанци

През 2015 и 2016 г. приемането и грижите за многото бежанци представляваха голямо предизвикателство. През декември 2017 г. беше достигнат максималният брой на 1224 лица, които се обслужват, докато броят на получателите на обезщетение за безработица II през 2017 г. възлизаше на 6274.

Броят на получателите на обезщетения рязко е спаднал от 2006 г. насам: Почти 10 000 получатели на обезщетения са обслужвани през 2006 г., в края на 2019 г. „само“ 5242 (от които приблизително 1100 са бежанци). Това беше с около 45% по-малко в сравнение с 2006 г. Без новопристигналите съграждани броят на получателите на пари можеше да бъде повече от наполовина. Средно за страната броят на получателите е спаднал с малко под 22%.

Устойчив

През септември 2016 г. мрежата ABC в центъра за работа Schwalm-Eder получи сертификат. Оттогава там се предлагат курсове за обучение на безработни клиенти със собствени служители на компанията. От началото на 2020 г. центърът за работа се занимава още по-интензивно с въздействието на здравето върху заетостта и създава „центрове за превенция, здраве и участие“ в своите стaи.

Центърът за работа на Schwalm-Eder днес

Днес центърът за работа Schwalm-Eder се грижи за клиентите от района Schwalm-Eder на четирите си места в Homberg, Fritzlar, Melsungen и Schwalmstadt. От входната зона като първа точка за контакт, до намиране на работа, обработка на обезщетения, обучение за кандидатстване и новосъздадените здравни центрове, всички екипи и консултантски услуги вече са обединени под един покрив.