Съчетайте Семейство и Професия

Ние подкрепяме нашите клиенти в балансирането на семейните с професионалните взаимоотношения.

Завръщане към професията с дете

Бихте ли искали да се върнете на старата си работа след семейната фаза или да се преориентирате професионално? По принцип препоръчваме на клиентите с родителски отговорности да планират и организират своето (повторно) навлизане на пазара на труда, преди детето или децата да навършат три години.

Разбира се, няма да ви оставим сами: Заедно с вашата агенция за подбор на персонал, вие ще планирате вашето (повторно) навлизане в кариерата и ще ви подкрепим при съгласуването на  семейните с трудовите задължения. Допълнителна подкрепа, като адреси с възможности за грижи за деца, може да бъде получена от нашия служител, отговарящ по въпросите за равните възможности (BCA). Отговарящ за проекта Равни шансове е г/жа Райн. За повторно професионално завръщане с дете сепровеждат постоянни мероприятия и се изнасят доклади,чието време на провеждане можете да намерите в нашия »организационен календар.

Често задавани въпроси

С кого мога да обсъдя проекта си в центъра за работа?

Вашето (повторно)влизане в света на труда ще доведе до много промени за вас и вашето семейство. Добре планирано, влизането следователно е по-добро!

Вашият трудов агент е правилното лице за контакт, когато става въпрос за...

 • Подготовка и и планиране на Вашето повторно професионално завръщане
 • Да Ви консултира за алтернативи на заетост при пълно работно време (ключова дума: квалификация или обучение при частична заетост,
 • да търсите работа или място за обучение (също на непълно работно време),
 • да подкрепя Вашата дейност при кандидатстване за работа,
 • да пощрява вашата повторна професионална ориентация,
 • Да отговаря на въпроси относно предположението за кандидатстване за работа, както и по отношение на пътните разходи.

Всички въпроси, касаещи Вашите права за получаване на парични помощи можете да изясните с вашия администратор, отговарящ за паричните плащания

Той или тя ви съветва,

 • как ще се променят доходите Ви според SGB II,
 • за кои помощи можете да кандидатствате от пакета за образование и участие,
 • на какво да обърнете внимание при евентуално преместване,
 • на каква друга помощ имате право
Искам да променя професията си...

Бихте искали да промените кариерата си след семейната фаза, но все още не знаете точно в коя посока? Тогава услугата за професионално ориентиране на Агенцията по заетостта ще се радва да Ви подкрепи във Вашите намерения, да намерите конкретна професионална цел според вашите способности и желания. Офертата е безплатна.

Колегите от Службата за професионално ориентиране ще отговорят на следните и други въпроси:

 • Какви училищни и професионални заетости има?
 • Кои предприятия и фирми търсят стажанти?
 • Кои средни училища водят до професионалните ми цели?
 • Какви други алтернативи има, ако не се получи с желаната от мен професия?

Между другото: Професионали консултации от Агенцията по заетостта могат да получат не само клиентите на Jobcenter, но и учениците, ученичките и студентите, както и прекъсналите своето обучение или следване в университета, работещите, с желания за допълнително обучение, завършилите университет, безработните и рехабилитираните.

Кой може да ми помогне при кандидатстване за работа?

В »Jobcafés на Starthilfe Ausbildungsverbund Schwalm-Eder e.V., клиентите на Jobcenter получават информация за текущите стандарти за кандидатстване, подкрепа при изготвянето на документи за кандидатстване, както и съвети в търсенето на перспективи за работа и кариера.

Как мога да се върна отново в света на труда?

Повторно влизане с мини-работа (Minijob)

T.нар.Minijob се намира в категорията на незначителни трудово-правни взаимоотношения, в които заплатата не може да надвишава 450 евро на месец. При пенсионното осигуряване, работещите на т.нар.Minijob са задължително осигурени и плащат малки вноски за него. При определени условия можете да бъдете освободени от това застрахователно задължение.

Ако имате Minijob не плащате вноски за здравно осигуряване, безработица или осигуряване за дългосрочни грижи. Съответно нямате право на техните услуги.

Мидижобът

Midijob е трудово- правно всаимоотношение със заплата в диапазона от 450.01 и 1300 евро на месец. Трябва да се плащат по-малки социалноосигурителни вноски.

Заетост на непълно работно време

Ако сте наети на непълно работно време (TZ), редовното Ви седмично работно време е по-кратко от тези на вашите колеги на пълно работно време (VZ).

Обучение на непълно време - възможно ли е това?

По принцип обучението при непълно време е възможно във всички признати професии на системата за двойно обучение (т.е. обучението е разделено на училищна и професионално ориентирана практическа част). Два варианта са възможни за реализиране:

 • Обучение без удължаване на продължителността на обучението, включително уроците по професионално обучение, е най-малко 25 часа седмично.
 • Обучение на непълно работно време с удължаване на периода на обучение: Работното време, включително уроците в професионалното училище, е най-малко 20 часа седмично.

Интересувате ли се от почасово обучение? Тогава си уговори час в Jobcenter Швалм-Едер!

Пълно време

Ако сте наети на пълно работно време (FTE), седмичното работно време е между 36 и 42 часа. Това варира в зависимост от индустрията и тарифата.

Какви други възможности има?

Какви други възможности има?

Плуващо работно време

Споразумение за плуващо работно време във вашия трудов договор ви позволява да определите началото и края на дневното си работно време до определена степен. С променлива flexitime можете да вземете решение за продължителността на дневното работно време.

Телекомуникационен/Домашен офис

При телекомуникационните дейности се осъществяват отчасти или изцяло  от дома. Можете да получите достъп до работни документи чрез интернет или да обменяте идеи с колеги чрез видеоконференция.

Доброволческа работа

Работничките и работниците, заети на доброволни начала, работят в клубове, организации или институции, без да получават никакви пари. С техния ангажимент те искат да помагат на другите. Зависи от конкретния човек дали иска да стане доброволец и къде, защото доброволчеството е право на собствен избор.

Възможности за работа (AGH)

Тези дейности трябва да поощряват социалната интеграция, от една страна, но от друга страна трябва да запазят пригодността за заетост,с цел да повишат възможностите и шансовете на пазара на труда. Участниците запазват правото си да получават Пари за безработица II II (ALG II) и получават освен това подходяща надбавка за разходи, която не се редуцира от полагаемото се месечно възнаграждение.

Служител по равни възможности (BCA)

За информация относно семейството и работата, моля, свържете се с:

Г-жа Rein, представител за равни възможности на пазара на труда (BCA)
Тел. 05622 9899-30
E-Mail: »jobcenter-schwalm-eder.BCA@jobcenter-ge.de