Организация

Органите на центъра за работа Schwalm-Eder са

а) Ръководство
Ръководството отговаря за ориентираното към успеха и правно коректно изпълнение на оперативните задачи съгласно SGB II в рамките на икономическия плана, целите на бизнес политиката и програмата на пазара на труда.
Управляващ директор: Hans-Gerhard Gatzweiler (от 2010 г.)
Заместник изпълнителен директор: Joachim Schumann (от 2010 г.)

б) Събрание административните представители
Събранието на административнитв представители определя стратегическите насоки, определя обхвата на действие на агенцията и контролира управлението. В него работят двама представители от Агенцията по заетостта в Korbach и областната администрация. Областният администратор Winfried Becker е председател на срещата на собствениците.

в) Консултативният съвет съгласно § 18г SGB II
Консултативен съвет се формира за всяка съвместна институция съгласно § 44б SGB II. Консултативният съвет дава насоки на  институцията при избора и проектирането на инструменти и мерки за присъединяване. Срещата на собствениците назначава членовете на консултативния съвет по предложение на участниците в местния пазар на труда, по-специално собствениците на доброволно благосъстояние, представителите на работодателите и служителите, както и камарите и професионалните организации.

Членове на консултативния съвет:

Julia Römer

DGB регион Nordhessen

Petra Schwermann

Лига на благотворителните организации

Malwine Dubik

Областни занаятчии

Eugen Knoth

Търговско-промишлена камара

Herbert Vaupel

кмет

Bernd Heßler

Кмет а. Д.

Tatjana Grau-Becker

Икономическо финансиране

Uwe Kemper

Агенция по заетостта Korbach