Организация

Работните органи на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder са

а) Ръководство
Ръководството отговаря за ориентираното към успеха и правно коректно изпълнение на оперативните задачи съгласно SGB II в рамките на финансовия план, целите на бизнес политиката и програмата на пазара на труда.
Управител: Uwe Rauch

б) Събрание на административните представители (Trägerversammlung)
Събранието на административните представители определя стратегическите насоки, определя обхвата на действие на агенцията и контролира управлението. В него участват двама представители от Агенцията по заетостта Agentur für Arbeit Korbach и окръжната администрация. Председател на събранието на административните представители е Първият общински съветник Jürgen Kaufmann.

в) Консултативен съвет съгласно § 18d SGB II (Beirat)
Консултативният съвет се формира за всяка съвместна институция съгласно § 44б SGB II. Консултативният съвет дава насоки на  институцията при избора и проектирането на инструменти и мерки за присъединяване. Събранието на административните представители назначава членовете на консултативния съвет по предложение на участниците в местния пазар на труда, по-специално доброволните социални организации, представителите на работодателите и работещите, както и камарите и професионалните организации.

Членове на консултативния съвет:

Julia Römer DGB Region Nordhessen (профсъюзна организация)
Petra Schwermann Liga der Wohlfahrtsverbände (Лига на благотворителните организации)
Malwine Dubik Kreishandwerkerschaft (Областни занаятчии)
Eugen Knoth Industrie- und Handelskammer (Търговско-промишлена камара)
Herbert Vaupel Кмет
Bernd Heßler Кмет (в оставка)
Tatjana Grau-Becker Икономическо развитие
Uwe Kemper Агенция по заетостта (Agentur für Arbeit) Korbach