Бюргергелд

Основна сигурност за търсещите работа

Обезщетението ви за безработица ще приключи скоро и все още не сте намерили ново работно място? Имате работа, но заплатата ви не достига, за да покриете текущите си разходи? Тогава може би имате право на бюргергелд (граждански парични помощи). Това представлява финансова помощ съгласно »Втория социален кодекс (SGBII), така наречената "основна сигурност за търсещите работа". Бюджетното осигурявана на бюргергелд за трудоспособни и нуждаещи се граждани се осъществява чрез данъчните приходи.

Имам ли право на бюргергелд?

С помощта на »дигиталния асистент - чатбот, предоставен от Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit), ще намерите отговори на някои основни въпроси по темата бюргергелд (граждански парични помощи).

Приоритетни субсидии

Приоритетните субсидии (Vorrangige Leistungen) имат "предимство" пред получаването на бюргергелд и следователно трябва да се кандидатства приоритетно за тях в съответните служби.

Това включва по-специално:

  • Детски надбавки Kindergeld (заявление към Familienkasse - Семейната каса)
  • Аванс за детски издръжки Unterhaltsvorschuss (заявление до Jugendamt - Служба за защита на младежта)
  • Пенсии Renten
  • Обезщетение за безработица Arbeitslosengeld (заявление до Arbeitsamt Fritzlar-Homberg - Агенция по заетостта)
  • Жилищни помощи - Wohngeld (заявление към окръжната администрация на Schwalm-Eder-Kreis)
  • Допълнителна добавка за деца - Kinderzuschlag

Нашите сътрудници от отдела за обработка на помощите ще ви информират дали имате право на помощи от центъра за работа / Jobcenter и също така ще ви консултират относно приоритетните субсидии. Ако желаете консултация за предлаганите помощи, т. нар. "Leistungsberatung" се свържете с вашия филиал по »местоположение.

Как се формира бюргергелд

Основни потребности: Осигуряване на препитанието

Основните потребности (Regelbedarf) имат за цел да ви осигурят покриването на разходите за ежедневни нужди - например за храна, облекло, лична козметика, електричество и предмети на бита. Това е обща месечна сума за осигуряване на основните жизнени потребности. Вие решавате как ще използвате тази сума. Препоръчително е обаче да спестявате месечно някаква част - в случай, че трябва да замените домакински уред например. Как са определени основните потребности (Regelbedarf) поотделно е публикувано на сайта на Федералното министерство на труда и социалните въпроси - »Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Потребности за жилище и отопление

Живеете под наем? Разходите за квартира (KdU), разходите за отопление (Heizkosten) и експлоатация (Betriebskosten) или „допълнителни разходи/Nebenkosten“ се поемат от центъра за работа. Въпреки това, център за работа Jobcenter Schwalm-Eder трябва да се съобразява с това, разходите за наем и размерът на жилището да не надвишават определени норми. Справка за приемливите разходи за настаняване по смисъла на SGB II ще намерите на страницата на »Schwalm-Eder-Kreis.

Допълнителни потребности: субсидии при особени нужди

Допълнителните потребности (Mehrbedarf) са субсидия за разходи при особени житейски ситуации - например ако сте самотен родител, ако очаквате дете или ако трябва да се храните със скъпа храна по медицински причини. Можете да посочите допълнителни нужди Mehrbedarf в заявлението за бюргергелд в точка 5 "Разглеждане на допълнителни нужди" (Prüfung eines Mehrbedarfs).

Еднократни нужди: Еднократна субсидия

Можете да подадете заявление за еднократна субсидия (Einmalbedarf) под формата на парични или предметни помощи (ваучери/Gutschein) - например, ако обзавеждате първото си жилище, имате нужда от дрехи при бременност или искате да закупите първоначално най-нужните неща за вашето бебе.

Образование и участие на деца и младежи: Пакет за образование

Помощите за образование и участие – известни също като пакет за образование (Bildungspaket) - подпомагат децата, юношите и младите до 25-годишна възраст да участват по-добре в социалния и културния живот. Не е необходимо да подавате отделна молба за помощите от »Пакета за образование и участие (Bildungs-und Teilhabepaket) - пакетът автоматично се счита за заявен, когато подадете основното заявление за бюргергелд или последващо заявление (WBA) в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder. Въпреки това индивидуалните нужди (например за училищни екскурзии, спортен клуб или уроци по музика) трябва да бъдат »доказани.

Допълнителна информация

Информация за бюргергелд / граждански помощи се предоставя от Федералното министерство на труда и социалните въпроси »BMAS, както и от Федералната агенция по заетоста »Bundesagentur für Arbeit. Съдържанието на тези сайтовете постоянно се актуализира и обогатява.

Ако не сте доволни от нашето обслужване или имате въпроси относно решението за помощи (Bescheid), можете да се обърнете към »Омбудсман.