Бременност

По време на бременност клиентките на Центъра за работа Schwalm-Eder могат да получат следната допълнителна финансова помощ::

  • Допълнителни потребности за бременни жени (Mehrbedarf)
    Допълнителните потребности за бременни са в размер на 17% от редовното обезщетение (Regelbedarf) съгласно SGB II и автоматично се получават от 13-та седмица на бременността до раждането на вашето дете. За целта информирайте вашия отговорник за бременността си и приложете медицинско удостоверение, от което се вижда датата на установяване на бремеността и предполагаемата дата на раждане.
  • Еднократна помощ за облекло при бременност
    Молба за тази помощ (т. нар. „еднократна нужда“ Einmalbedarf/einmalige Beihilfe) можете да подадете заедно с молбата за допълнителни потребности при бременност.
  • Еднократна помощ за оборудване и неща от първа необходимост за вашето бебе (Grundausstattung)
    Молба за тази помощ (т. нар. „еднократна нужда“ Einmalbedarf) можете да подадете заедно с молбата за допълнителни потребности при бременност.

Моля обърнете внимание:

се отпускат еднократни помощи се взима предвид вашата индивидуална ситуация. Броят и възрастта на вече родените деца също имат значение. При въпроси относно тази молба се обърнете към служителя, който обработва вашите документи.

Вече сте бременна, когато кандидатствате за бюргергелд?

Отбележете бременността си в основната молба Hauptantrag под точка 5 ("Prüfung eines Mehrbedarfs"=проверка на допълнителни потребности). В този случай моля приложете документ за очакваната дата на раждане.

Въпроси и отговори

По време на бременност ви подкрепяме и съветваме не само по финансови, но и по организационни въпроси. Отговаряме на често задавани въпроси и ви обясняваме какво трябва да имате предвид, когато получавате помощи »Тук.