Бременност

Като клиентка на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder можете да кандидатствате за допълнителна финансова подкрепа по време на бременност:

  • Допълнителни потребности за бременни жени (Mehrbedarf)
    Допълнителните потребности за бременни са в размер на 17% от редовното обезщетение съгласно SGB II и автоматично се получават от 13-та седмица на бременността до раждането на вашето дете. За целта информирайте вашия отговорник за бременността си и приложете медицинско свидетелство с изчислената дата на раждане или копие от картона за майчинство.
  • Еднократна помощ за облекло при бременност
    Молба за тази помощ (т. нар. „еднократна нужда“ Einmalbedarf) можете да подадете заедно с молбата за допълнителни потребности при бременност (вж горе).
  • Еднократна помощ за оборудване и неща от първа необходимост за вашето бебе
    Молба за тази помощ (т. нар. „еднократна нужда“ Einmalbedarf) можете да подадете заедно с молбата за допълнителни потребности при бременност (вж горе).

Моля, обърнете внимание:

Когато се отпускат еднократни помощи се взима предвид вашата индивидуална ситуация. Броят и възрастта на вече родените деца също имат значение. При въпроси относно тази молба се обърнете към служителя, който обработва вашите документи.

Вече сте бременна, когато кандидатствате за бюргергелд?

Отбележете бременността си в основната молба Hauptantrag под точка 5 ("Prüfung eines Mehrbedarfs"=проверка на допълнителни потребности). В този случай моля приложете документ за очакваната дата на раждане.

Въпроси и отговори

По време на бременност ви подкрепяме и съветваме не само по финансови, но и по организационни въпроси Тук отговаряме какво трябва да имате предвид при получаване на помощи, както и на често задавани въпроси.