Бременност

Като клиентка на центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder можете да кандидатствате за допълнителна финансова подкрепа по време на бременност:

  • Допълнителни потребности за бременни жени (Mehrbedarf)
    Допълнителните потребности за бременни са в размер на 17% от редовното обезщетение съгласно SGB II и автоматично се получават от 13-та седмица на бременността до раждането на вашето дете. За целта информирайте вашия отговорник за бременността си и приложете медицинско свидетелство с изчислената дата на раждане или копие от картона за майчинство.
  • Еднократна помощ за облекло при бременност
    Молба за тази помощ (т. нар. „еднократна нужда“ Einmalbedarf) можете да подадете заедно с молбата за допълнителни потребности при бременност (вж горе).
  • Еднократна помощ за оборудване и неща от първа необходимост за вашето бебе
    Молба за тази помощ (т. нар. „еднократна нужда“ Einmalbedarf) можете да подадете заедно с молбата за допълнителни потребности при бременност (вж горе).

Моля, обърнете внимание:

Когато се отпускат еднократни помощи се взима предвид вашата индивидуална ситуация. Броят и възрастта на вече родените деца също имат значение. При въпроси относно тази молба се обърнете към служителя, който обработва вашите документи.

Вече сте бременна и кандидатствате за помощи при безработица ALG II за първи път?

Можете да отбележите бременността си директно в основната молба Hauptantrag под точка 5. В този случай моля приложете документ за очакваната дата на раждане.

Въпросите и отговори

По време на бременност ви подкрепяме и съветваме не само по финансови, но и по организационни въпроси Тук отговаряме какво трябва да имате предвид при получаване на помощи, както и на често задавани въпроси.