Заявления

 • Antrag auf Bürgergeld - Заявление за бюргергелд
  Можете да подадете заявлението за бюргергелд (граждански парични помощи) по Втория социален кодекс (SGB II) по електронен път чрез »jobcenter.digital към центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder.

  Другата възможност е да изтеглите заявлението като »PDF документ, да го разпечатате, попълните четливо и изпратите по факс или пощата до »филиала, който отговаря за вас. Указания за попълване ще намерите на »немски, »украински, »руски и »английски език също така в PDF-формат.
 • Weiterbewilligungsantrag - Заявление за продължаване на помощите (WBA)
  Вашият период на получаване на помощи изтича скоро, но все още се нуждаете от финансова подкрепа? За това е необходимо да заявите продължаване на гражданските помощи - бюргергелд по Втория социален кодекс (SGB II). Можете да изпратите заявлението лесно, бързо и сигурно по електронен път чрез »www.jobcenter.digital (»Video „Weiterbewilligungsantrag“).

  Другата възможност е да изтеглите заявлението като »PDF-файл и да ни го изпратите попълнено по пощата или по факс. Адресите и номера на факса ще намерите на сайта на нашите »филиали. Погрижете се да подадете заявлението навреме, за да не бъдете ощетени!
 • Veränderungsmitteilung - Известие за промени (VÄM)
  Центърът за работа Jobcenter се нуждае винаги от актуалните ви данни: например, ако искате да започнете обучение / работа, ако има промени в доходите ви или ако имате нова банкова сметка, моля да ни информирате веднага. Също така ако сключите граждански брак, искате да се преместите или ако се нанесе или изнесе друго лице от дома ви трябва да ни уведомите за промените. Можете да ни изпратите тази информация лесно, бързо и сигурно чрез »www.jobcenter.digital. Как точно става това можете да видите в това »Видео.

  Другата възможност е да изтеглите известието за промяна Veränderungsmitteilung (VÄM) като »pdf-файл и да ни го изпратите попълнено по пощата или по факс. Адресите и номерата на факса ще намерите на сайта на нашите »филиали.
 • Заявление за подпомагане от бюджета за посредничество - Vermittlungsbudget (VB)
  Ако при кандидатстването ви за работа възникнат разходи (например за пътуване за интервю за работа), то можете чрез »jobcenter.digital да подадете молба за подпомагане от така наречения бюджет за посредничество »Vermittlungsbudget. Как да направите това ще научите в това кратко видео »Video.

  Печатни формуляри можете да намерите и в приемната на вашия »филиал.

Имате нужда от достъп до jobcenter.digital?

Научете повече за jobcenter.digital »тук.