Тийнейджъри / млади възрастни

Независимо дали нямате »позиция за професионално обучение , »професионална ориентация или желание за придобиване на първоначален практически опит в нашите »проекти : нуждите на нашите млади клиенти едва ли биха могли да бъдат по-различни.

Агенцията за »младежка заетост предлага и подкрепа при прехода между училище и работа .

Лице за контакт от службата по заетостта "u25":

• Местоположение Хомберг

Г-жа Кюнел (тел. 05681 9367-49)

Г-жа Прьош-Ропел (тел. 05681 9367-37)

• Местоположение Швалмщат

Г-н Гербер (тел. 06691 8068-171)

Г-жа Лехсо (тел. 06691 8068-124)

  • Местоположение Мелсунген

Г-н Гюнесдоган (тел. 05661 9291-65)
Г-жа Виганд (тел. 05661 9291-43)

  • Местоположение Фрицлар

Г-жа Шрьотер (тел. 05622 9899-51)