Агенция за младежка заетост

Има подкрепа от различни институции за млади хора със специални нужди по пътя им към пазара на труда. Целта на младежката агенция по заетостта, основана през декември 2018 г. в район Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg е да обедини цялата област и да предложи на младите хора оптимални професионални и психосоциални съвети чрез координиран подход на всички съответни доставчици на услуги и партньори за социално включване, държавният орган по образованието, агенцията по заетостта Korbach и центровете за работа Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg.

Младите хора не трябва да се разглеждат само в контекста на техния собствен правен мандат. Със създаването на агенцията за младежка заетост партньорите се ангажираха да се справят с това предизвикателство. По-скоро целта е да се работи с онези участници, които едновременно са в контакт с млади хора, които са били в миналото или, които ще бъдат в близко бъдеще

Агенцията за младежка заетост е абстрактен термин за различни иституции за сътрудничество между доставчиците на социални услуги, агенцията по заетостта, центъра за работа, службата за социално подпомагане на младите хора и държавната служба за образование. Целта е да се обединят и свържат отделните услуги, за да се подобри преходът от училище към обучение. През последните няколко години в Германия бяха създадени почти 300 младежки агенции по заетостта с различни насочености в градовете и областите. В някои случаи има сътрудничество „под един покрив“; в по-големите селски райони сътрудничеството между участниците обикновено се регулира от споразумения за сътрудничество. Офертата е насочена към млади хора, които въз основа на завишена потребност от помощ са подпомагани от повече от една финансова институция .