Агенция за младежка заетост

Агенцията за младежка заетост / Jugendberufsagentur Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg вече е достъпна онлайн:

На www.machdochwasduwillst.info младежите и младите хора могат да намерят информация за предложенията при прехода от училище към трудова заетост и да получат подкрепа при реализирането на своите професионални идеи.

Агенцията за младежка заетост / Jugendberufsagentur насочва своята дейност предимно към младежи и млади хора, които се сблъскват с различни предизвикателства по пътя си към своята самостоятелност и поради това се нуждаят от засилена подкрепа, за да се справят с изискванията при прехода от училище към работа.

Тези млади хора се нуждаят от индивидуално обгрижване и от подкрепата на лице, отговарящо директно за тях. По време на продължаващата Ковид-пандемия установяването на този личен контакт често е затруднено както за тези, които търсят помощ, така и за тези, които предлагат подкрепа. За да улесни и ускори максимално контактите на търсещите съвет, Агенцията за младежка заетост в Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg създаде виртуално пространство за контакт на своята интернет страница. На тази интернет страница всеки може бързо и лесно да избере какво е личното му положение и да намери подходящото лице за контакт. Освен това координационните бюра Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg са на разположение за отговор на въпроси от общ характер и могат да насочат към подходящите лица за контакт в мрежата.

Обща информация

През 2018 г. бе създадена Агенцията за младежка заетост / Jugendberufsagentur Schwalm-Eder и Waldeck-Frankenberg: За първи път два окръга сключиха споразумение за съвместно сътрудничество в подкрепа на младежите и младите хора в прехода от училище към трудова заетост. Отговорната агенция по заетостта Agentur für Arbeit, държавната инспекция по образование, двата окръга, както и окръжните центрове за работа Jobcenter се споразумяха да работят в тясна мрежа за и с младежите и младите хора. Работейки заедно, институциите искат да осигурят възможно най-добрата подкрепа и насоки за профисионална реализация на всеки. Фокусът е върху индивидуалната подкрепа чрез координирани процеси и съвместни действия, за да се постигне целта възможно най-бързо.