Това сме ние

Центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder е съвместна институция на окръг Schwalm-Eder и Агенцията по заетостта - Agentur für Arbeit Korbach. Услугите в съответствие с Втория социален кодекс (SGB II) се предоставят под съвместно ръководство.

Какви »задачи изпълняваме ? Как сме »организирани ? От »кога съществува центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder?

Отговаряме на това и на много други неща на следващите страници.