Обработка на случаи в центъра за работа на Schwalm-Eder

Обратно към възможността за заетост

Проектът „Обработка на случаи“, финансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ), се удължава: На клиентите на центъра за работа Schwalm-Eder, които временно не могат да работят поради здравословни, психически, семейни или финансови проблеми се предлагат тази доброволна услуга за помощ също и през 2021 г.  на четирите места в центъра за работа.

Участвайки в проекта, центърът за работа на Schwalm-Eder дава на клиентите, които не могат да работят поради най-различни причини - било то поради зависимости, физически ограничения или проблеми с партньора - шанс да пренаредят живота си и да се върнат към нормалният трудов живот за да предотвратят прехода към социалните грижи. Семейният мениджър помага да се върне отново редът в живота. Той или тя реагира на съответната индивидуална ситуация и преди всичко е там на място, придружавайки ви например до лекар или психосоциален консултативен център.

Центърът за работа не може да осигури тази интензивна и поетапна подкрепа в редовния процес на намиране на работа. Следователно Обработката на тези случаи се предлага като допълнителен вид подкрепа и съдействие от 2016 г