Подпомагане при особени случаи в центъра за работа Jobcenter Schwalm-Eder

Отново работоспособни

Проектът „Подпомагане на особени случаи“ (Fallmanagement), финансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ), се удължава: На клиентите на центъра за работа Schwalm-Eder, които временно не могат да работят поради здравословни, психически, семейни или финансови причини се предлага тази доброволна услуга за подпомагане и през 2021 г.  в четирите филиаля в центъра за работа.

Чрез участието си в проекта, центърът за работа Jobcenter Schwalm-Eder дава шанс на клиентите, които не са трудоспособни поради различни причини - било то поради зависимости, физически ограничения или проблеми с партньора - да пренаредят живота си и да се върнат към нормалния трудов живот, без да се налага да преминат към социално подпомагане. Мениджерът по особените случаи (Fallmanager) съдейства да се постави отново ред в живота. Той или тя се съобразява с индивидуалната ситуация и преди всичко присъстава на място, придружавайки ви например до лекар или психосоциална консултация.

Центърът за работа не може да осигури тази интензивна и поетапна подкрепа в редовния процес на намиране на работа. Следователно подпомагането на тези случаи се предлага като допълнителен вид подкрепа и съдействие от 2016 г. насам.