Помощи при безработица ALG II

Основна сигурност за търсещите работа

Обезщетението ви за безработица ще приключи скоро и все още не сте намерили ново работно място? Имате работа, но заплатата ви не достига, за да покриете текущите си разходи? Тогава може би имате право на помощи при безработица II, т. нар. ALG II. Това представлява финансова подкрепа съгласно Втория социален кодекс (SGBII), така наречената "основна сигурност за търсещите работа". Помощите при безработица II за трудоспособни и нуждаещи се хора се финансират от данъчни приходи и са известни още като "Hartz 4".

Проверете дали имате право на ALG II

Като начало дигиталният асистент, който предоставя Федералната агенция по заетостта, ще ви помогне да разберете това с помощта на въпросник.

Нашите сътрудници от отдела за обработване на обезщетения също ще ви информират дали имате право на помощи от центъра за работа / Jobcenter и също така ще ви консултират относно т. нар. приоритетни субсидии в тази ситуация. Можете да си уговорите час за така наречената "Leistungsberatung" (консултация по услугите) онлайн или по телефона с колегите от филиала, отговорящ за вас.

Корона: По-лесен достъп до помощи при безработица ALG II

Поради пандемията от корона вирус законодателят е удължил опростения достъп до помощите за осигуряване на жизнения минимум ("Arbeitslosengeld II", накратко: ALG II) до 31.12.2022 г.

Каква е опростената процедура:

Проверка на спестяванията и собствеността временно се спира

Периодите за одобрение, които започват до 31.12.2022 г. ще бъдат обработени при опростени условия. Всеки, който декларира, че няма значителни спестявания и собственост, може да запази спестяванията си за първите 6 месеца от периода на одобрение.

Покриват се разходите за настаняване (KdU)

При наличие на право на помощи за осигуряване на жизнения минимум центърът за работа / Jobcenter признава действителните разходи за жилище (KdU), включително за отопление и допълнителни разходи (Nebenkosten), като потребност през първите 6 месеца от получаването им.

Тези правила важат също и за молбите за продължаване на помощи, чиито период на одобрение започва до 31.12.2022 г. включително.

Отговорите на често задавани въпроси по отношение на опростения достъп до помощите за основно осигуряване (SGB II) в периода на Корона вирус SARS-CoV2 (Пакет за социално подпомагане) са обобщени на интернет страницата на Федералното Министерство на труда и социалното подпомагане / »Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Молбата за помощи при безработица ALG II можете да намерите тук и да свалите като pdf документ при Молби и формуляри. (Anträge & Formulare)

За повече информация: