Приоритетни субсидии

Приоритетните субсидии имат "предимство" пред получаването на помощи при безработица ALG II и следователно трябва да се кандидатства приоритетно за тях в съответните служби.

Това включва по-специално:

  • Детски надбавки Kindergeld (кандидатстване в Familienkasse - Семейната каса)
  • Аванс за детски издръжки Unterhaltsvorschuss (заявление до Jugendamt - Служба за младежта)
  • Пенсии
  • Обезщетение за безработица (заявление до Arbeitsamt Fritzlar-Homberg - Агенция по заетостта)
  • Субсидия към жилищните разходи - Wohngeld (заявление към окръжната администрация на Schwalm-Eder-Kreis)
  • Допълнителна добавка за деца - Kinderzuschlag (кандидатстване в Familienkasse - Семейната каса)

Имате въпроси?

Колегите от отдела за обработка на молбите за помощи ще ви информират и за приоритетните помощи по време на т. нар. "консултация за получаване на помощи". Запишете си час онлайн или по телефона за вашия филиал.