Нашите коучинг сесии в мрежата на ABC

ABC - Work First - Първо работата

Нашето основно, непрекъснато предложение за тези, които са подали молба за граждански помощи и които се очаква да получат одобрение.
Брой участници: 12; продължителност: 21 дни (пон-четв/индивидуални срещи/e-coaching=онлайн-коучинг)

ABC - Erziehende - Възпитаващи

.. е насочена към родители с деца на възраст над 3 години.
Брой участници: 24; Продължителност: 12 седмици (пон-четв/индивидуални срещи/e-coaching=онлайн-коучинг)

ABC – Work First II - Първо работата II

Допълнително подпомагане на клиенти
Брой участници: 12; продължителност: 5 седмици (пон-четв/индивидуални срещи/e-coaching=онлайн-коучинг)

ABC - Langzeitarbeitslose - Дългосрочно безработни

Работим заедно върху готовността за промяна и мотивация!
Брой участници: 12; продължителност: 10 седмици (пон-четв/индивидуални срещи/e-coaching=онлайн-коучинг)

ABC – Bedarfsgemeinschaft - Домакинства

Отделните членове на домакинството, т. нар.  Bedarfsgemeinschaft (BG) се нуждаят от различни видове помощ. Те се анализират и се включват в семеен план за кариера/кандидатстване.
Брой участници: 12; продължителност: 10 седмици (пон-четв/индивидуални срещи/e-coaching=онлайн-коучинг)

ABC - Clearing - Активиране

Съвместно разработваме план за интеграция и насърчаване.
Брой участници: 12; продължителност: 2 х 3 седмици (групов и индивидуален коучинг се редуват, пон-четв/индивидуални срещи/e-coaching=онлайн-коучинг)

Обзор на темите

Съдържание
 • Основни принципи при кандидатстване
 • Кандидатстване/реклама
 • Кандидатсване по електронен път
 • Мотивация
 • Тренировка/коучинг
 • Анализ на потенциала и силните страни
 • Самостоятелна подготовка и индивидуално насърчаване
 • Профилактика на здравето
 • Да се научим да учим
 • Смесено обучение/дистанционно обучение
 • Интервю за работа
 • Обноски и правила за поведение (бизнес етикет)
 • Информация относно службите по заетостта
 • Информационни услуги SGB II
 • Мобилност
 • ... и много други!