Обучение на непълен работен ден

Обучението невинаги е възможно на пълен работен ден - например, ако все още се полагат грижи за член на семейството или се гледа дете.

При определени условия образованието може да бъде завършено и на непълен работен ден. Въпросите и отговорите относно обучението на непълен работен ден са обобщени тук.

Считате ли, че това се отнася за вас?

Повече информация ще получите от отдела за професионално образование на центъра за работа Jobcenter:

  • г-жа Kühnel, тел. 05681 9367-49 (филиал Homberg)
  • г-жа Genuit, тел. 05622 9899-63 (филиал Fritzlar)
  • г-жа Stiller, тел. 05661 9291-24 (филиал Melsungen)
  • г-жа Stein, тел. 06691 8068-123 (филиал Schwalmstadt)