Начална квалификация (EQ)

Алтернатива на първата година от обучението за професия

Началната квалификация (Einstiegsqualifikation) дава възможност на младите хора без договор за обучение да придобият ценен практически опит в желаната професия за период от минимум 6 и максимум 12 месеца и да убедят работодателя както в професионален, така и в личен план. Ако по време на стажа посещавате и професионално училище и ви бъде предложено място за обучение след началната квалификация, можете да преминете направо към втората година на професионално обучение - това означава, че не губите това време.

Между другото:

Дори ако сте приети на място за професионално обучение при друг работодател, практическият опит и посещението на курсовете могат да бъдат зачетени за периода на обучение. По време на началната квалификация ще продължите да получавате финансова подкрепа от Jobcenter, а лицето за контакт от службата за професионално образование също ще бъде на разположение, за да ви помага и съветва през това време.

Отскоро сте в Германия?

Дори и да сте отскоро в Германия, можете да се включите в началната квалификация. В някои случаи може да бъде предоставена и допълнителна подкрепа за овладяване на езика. Максималната възраст за млади бежанци е 35 години.