Подпомагане избора на професионално образование (BvB)

Готови за избор на професия

Стаж в няколко различни фирми и в допълнение обучение: най-често 10-месечната програма "Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB)" (мярка за подпомагане избора на професионално образование) оптимално ви подготвя да изберете за коя професия ще се обучавате.

Кога е възможно подпомагането за професионално образование (BvB)?
  • Вече не сте задължен да посещавате училище, но все още нямате място за професионално обучение.
  • Загубили сте мястото си за професионално обучение.
  • Напуснали сте училище без свидетелство за завършено образование (при определени условия можете да завършите образованието си по време на BvB).
Кои са предимствата на програмата за подпомагане на професионално образование (BvB)?
  • Запознавате се с различни професии и компании.
  • Осъществявате контакт с фирми, където бихте могли да се обучавате.
  • Запознавате се с други млади хора, които са в подобна на вашата ситуация, обменяте опит и се подкрепяте взаимно.
Имате ли интерес?

Информация и съвети можете да получите от:

  • г-жа Kühnel, тел. 05681 9367-49 (филиал Homberg)
  • г-жа Genuit, тел. 05622 9899-63 (филиал Fritzlar)
  • г-жа Stiller, тел. 05661 9291-24 (филиал Melsungen)
  • г-жа Stein, тел. 06691 8068-123 (филиал Schwalmstadt)

Нашите служители с удоволствие ще ви помогнат да намерите подходящи компании и да се свържете с тях.

 

Между другото:

По време на програмата BvB може и да имате право на подпомагане за професионално обучение. Можете да кандидатствате за това в местната агенция по заетостта / Agentur für Arbeit.