Вие питате-ние отговаряме

В процеса на кандидатстване могат да възникнат допълнителни разходи,например пътни разходи за интервюто за работа. За вас обобщихме кои разходи могат да бъдат поети от центъра за работа.

Моля, обърнете внимание: Съответните заявления обикновено трябва да се подават предварително до вашата агенция по заетостта.

 

Имам интервю за работа. Поема ли центърът за работа раходите за пътуване?

Да, при условие че работодателят изрично е посочил, че няма да покрива пътните разходи. За да покриете разходите, моля, изпратете заявлението си до вашата агенция по заетостта преди срещата. Можете да изтеглите формуляр тук и да го изпратите по пощата или сканиран като прикачен файл по имейл. Ние ще ви платим 20 цента на изминат километър за пътуване с личен автомобил, за възстановяване на разходите с обществен транспорт се нуждаем от копия на билетите. Моля, имайте предвид, че при пътуване с влак ще бъдат покрити само разходите за пътувания във 2-ра класа, а разходите за резервация на места няма да бъдат поети. Ю

-Имам нужда от нови дреха за интервюто за работа. Поема ли центърът за работа предвиденото от мен?

Моля, обсъдете настоящата ситуация с вашата агенция по заетостта. Можете да подадете заявление чрез бюджета за медиация. Нашите колеги с удоволствие ще ви помогнат с това.

-Имам нужда от нова снимка при кандидатстване за работа. Поема ли центърът за работа предвиденото от мен?

Да, при условие, че получавате услуги от нас и кандидатствате за позиция, подлежаща на осигурителни вноски, центърът за работа може да покрие тези разходи от така наречения „бюджет за медиация“. Чувствайте се свободни да говорите с вашата агенция по заетостта. Също така ще получите формуляри за кандидатстване от нея за възстановяване. Моля, обърнете внимание, че се нуждаем от съответни фактури като доказателство.