Така се определят помощите при безработица ALG II:

Всекидневни потребности: Осигуряване на жизнения минимум

От сумата за всекидневни потребности (Regelbedarf) трябва да можете да покривате разходите си за ежедневни нужди - като храна, облекло, козметика, електричество и предмети за домакинството. За да си осигурите този жизнен минимум получавате месечно една обща сума. Вие решавате как да ползвате тези пари. Препоръчително е обаче да пестите някаква сума месечно - в случай, че трябва да замените домакински уред, например. Федералното министерство на труда и социалното подпомагане публикува точните суми за всекидневни потребности Regelbedarf тук.

Потребности при настаняване и отопление

Живееш ли под наем? Разходите за настаняване (KdU), разходите за отопление (Heizkosten) и експлоатация (Betriebskosten), допълнителните разходи  ("Nebenkosten") се поемат от центъра за работа. Jobcenter Schwalm-Eder обаче трябва да контролира разходите за наем, както и площта на жилището да не надвишават определени допустими стойности. На уебсайта на Schwalm-Eder-Kreis ще намерите допустимите разходи за настаняване по критериите на Социалния кодекс SGB II - Angemessene Kosten der Unterkunft

Допълнителни нужди: Субсидии в специални случаи

При допълнителна нужда (Mehrbedarf) ще получите субсидия за разходи в специални случаи - например при бременност или ако сте самотен родител или трябва да се храните със скъпо струващи храни по медицински причини.

Еднократни потребности: Еднократна помощ

Можете да заявите еднократна помощ под формата на парични или предметни помощи (ваучери) - например, когато обзавеждате първото си самостоятелно жилище, нуждаете се от специално облекло по време на бременност или искате да си купите първоначално оборудване за вашето бебе.

Образование и участие на деца и младежи: Образователен пакет

Субсидиите за образование и участие (Bildung und Teilhabe) - известни още като Образователен пакет (Bildungspaket)- помагат на деца, юноши и младежи до 25-годишна възраст да участват пълноценно в социалния и културен живот. Не е необходимо да подавате отделно заявление за субсидиите от "Пакета за образование и участие" (Bildungs- und Teilhabepaket) - той автоматично се счита за заявен, когато подавате основното заявление за ALG II или заявлението за продължаване (Weiterbewilligungsantrag, WBA) в Jobcenter Schwalm-Eder. Въпреки това индивидуалните нужди (например за училищни екскурзии, спортен клуб или уроци по музика) трябва да бъдат доказани.