Публично призоваване

Ако важно писмо или решение не могат да бъдат доставени на последния известен ни регистриран адрес, може да се поръча публична доставка.

Правното основание за това е параграф 40, точка 1 SGB II, раздели 37, параграф 3, 65 SGB X във връзка с раздел 10 от Закона за административните доставки (VwZG). Съгласно раздел 10, параграф 2, изречение 6 VwZG, документът се счита за доставен, ако са изминали две седмици от деня на оповестяването.

Поради нарастване броя на заразените лица, от 25.11.2021, достъпът до центъра за работа и подпомагане в Schwalm – Eder е позволен само в случаите на преди това уговорени вече срещи, определи центъра за работа Schwalm-Eder в рамките на своето интернет-представяне www.jobcenter-schwalm- eder.de и на интернет страницата »www.jobcenter-schwalm-eder.de/oeffentliche-zustellung.html, Като място за публично оповестяване на своите решения по смисъла на § 10 VwZG.

В момента всички призовавания са публично оповестени